Doorgaan naar hoofdcontent

Kijken met ogen van barmhartigheidTegenwoordig bevind ik mij in een prachtige zuiverende fase van de opvoeding. Mijn kinderen worden groter, en de dagelijkse levenslessen verplaatsen zich tot ver voorbij het speelterrein. We verkennen samen de cultuur, wat zorgt voor de ontwikkeling van diepere Bijbelse wereldbeelden. De "waarom" vragen zijn niet langer oppervlakkige smeekbedes van een ongeduldige driejarige (hoewel onze antwoorden op deze "waaroms" zeker het begin kunnen zijn van een belangrijk geestelijk fundament). Het zijn legitieme vragen over de wereld en het perfecte karakter van God dat onze tijd en studie waard is.

De Bijbel staat vol met verhalen van gebroken en geredde mensen. Er is zoveel schoonheid en hoop verborgen in deze bladzijden. Hoe meer we God bestuderen in Zijn Woord, hoe meer we onze eigen levens kunnen zien met ogen van Zijn barmhartigheid

Barmhartigheid: mededogen of vergeving voor iemand waarover jij macht hebt te kunnen straffen of kwaad te doen.

Toen ik dit seizoen het boek Jona met een frisse blik bestudeerde, leerde ik iets nieuws over hem, enkele onthullende dingen over mijzelf, maar nog méér over een trouwe God die meer genade geeft dan wie van ons ook maar  verdient.

- Kind van God, herken de verbazingwekkende vergeving en barmhartigheid waarmee God Zich naar jou uitstrekt.

Ooit zag ik alleen 'straf' in de grote vis die Jona opslokte. Op het eerste gezicht lijkt dat een duidelijke zaak, of niet? De rebellerende profeet van God, dus God zendt een bovennatuurlijke storm en een gigantische vis om Jona op te slokken en hem weer op de juiste route terug te krijgen. Had God niet een meer gehoorzame en doeltreffender profeet kunnen kiezen om Zijn plan uit te voeren? Helemaal waar!Maar God werkt in dit alles voor de volheid van Zijn glorie, en zó dat het Zijn mensen ten goede komt. En Hij lijkt nooit bezorgd over wat wij nu doeltreffender vinden.

In de geheime wegen van Zijn grote liefde tuchtigt God Zijn kinderen (Hebr. 12: 7-11). Hij corrigeert en traint ons tot onze heiliging, vrede en rechtvaardiging. (Hebr. 12: 10-11) Maar Zijn rechtvaardige bemoeienis heeft een unieke en zuiverende schoonheid - die van een meevoelende Redder vol van barmhartigheid. Dat herinnert Jona zich in de buik van de vis... "Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven." Hij was omwonden door zeewier en tot de grondvesten van de bergen "zonk hij neer."

"Ik riep uit mijn nood tot de Here en Hij antwoordde mij... "

Heb je het begrepen?

Voordat hij was opgeslokt was Jona bezig te verdrinken, en een grote vis was Gods antwoord op zijn gebed. De nederige buik van die vis was Gods tedere hand van barmhartigheid die Jona omvatte en hem uit de groeve trok.

Wat zou het zijn als we in plaats van Gods tuchtiging af te wijzen, het gaan zien als een weg tot onze bevrijding?

- Laat jouw leven als antwoord op Gods barmhartigheid, gekenmerkt worden door aanbidding en dankbaarheid.


Hoewel het een verre van volledige transformatie is (zoals we verderop in het boek zullen zien), is hoofdstuk 2 toch een keerpunt voor Jona:

Jona was nederig.

Jona erkende Gods gezag.

Jona erkende zijn verdorvenheid zonder God.

Jona erkende dat hij moest omkeren en gehoorzamen.

Jona aanbad de God die hem redde.

Zouden anderen van ons zeggen dat onze mate van gehoorzaamheid, dankbaarheid, en aanbidding, een persoonlijke levensveranderende ontmoeting met Jezus weerspiegelt? 

- Deel overvloedig barmhartigheid uit aan anderen, omdat Gods barmhartigheid jóu nieuw leven heeft gegeven. 
Jona werd afgestoten door de gedachte een boodschap van hoop te moeten brengen aan zijn vijanden, de inwoners van Ninevé. In plaats daarvan wilde hij dat God Zijn wraak over hen zou uitstorten. Maar als je oog in oog komt te staan met wat je zo nodig hebt en de veranderende liefde en vergeving van je barmhartige Vader hebt ervaren, is het de bedoeling dat je begint met diezelfde ogen van barmhartigheid aan de andere kant te kijken.

Als we de wereld ingaan en het evangelie prediken aan alle schepselen (Marcus 16:15), zijn we dan gul en doelbewust in het uitdelen van Zijn liefde aan anderen - zelfs onze vijanden?
God is uit op onze harten, en door de geschiedenis heen heeft Hij sommige van de meest onwaarschijnlijke mensen gekozen om Zijn naam bekend te maken. Waarom? Zodat door Hem die de Barmhartigheid Zelf is, een verloren wereld Zijn vergeving en nieuw leven door geloof, zou kennen.
"Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.
Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht Hem, en ik hoop op Zijn woord."
- Psalm 130 : 4-5

Aan Zijn voeten,

Reacties