Doorgaan naar hoofdcontent

Het hart van GodHet was een koude winterse avond toen ik de brief kreeg. Het speelde in de tijd dat mensen nog daadwerkelijk brieven schreven. De brief had geen afzender - geen indicatie wie het geschreven had. Ik las de brief en deze woorden sprongen eruit, "God heeft me vergeven, en ik bid dat jij dat ook wil doen." Mijn hart stond stil. Ik wist precies van wie deze brief afkomstig was en waar het over ging,

Ik voelde venijnige woede opkomen. Ik kon het niet geloven! Hoe durfde hij! Hoe dacht hij dat een zielig briefje jaren van gekwetstheid, pijn en misbruik kon wegnemen? Al snel realiseerde ik me dat mijn woede niet alleen op hem gericht was.

Ik ging tekeer tegen God. Hoe kon U dit doen, Heer?!?! Hoe kon U de man vergeven die mij misbruikt heeft? Hoe kon U deze man tot mijn 'broeder' in Christus maken? Ik haat hem Heer, en U zou hem ook moeten haten!

Ik voelde me ziek. Ik huilde boze tranen, dagen lang. Ik jammerde. Ik klaagde. Ik vluchtte ver weg van de kerk. De woorden uit de Bijbel klonken hol en leeg.

Ik was Jona.


Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. - Johannes 3: 17.

De ironie is dat ik de vergeving van mijn zonden bekeek als bewijs van Gods genadige liefde voor mij, maar de zonde van deze man zag ik als gerechtvaardigde wraak van God tegen hem. God moest zich vormen naar mijn beeld - Iemand die mij vrijgevig vergeeft voor wat dan ook, maar mijn vijanden streng straft voor alles. Hoe dan ook is dit niet de God van de Bijbel.

Dit is Gods hart voor mensen - voor alle zondaren - dat er niet één de eeuwigheid gescheiden van Hem zou moeten doorbrengen in de hel. God houdt van ons en verlangt ernaar Zich door de redding van Zijn Zoon Jezus, diep te verbinden met ieder van ons. God stort Zijn onbegrensde liefde genade en mededogen uit, Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Vanaf het moment dat iemand Jezus aanvaardt, ontvangt hij niet alleen Zijn vergeving maar ook Zijn volmaakte rechtvaardigheid. Jezus zorgt dat iemand rechtvaardig is voor God, in één keer en voor eeuwig. Dit is het evangelie. 

Barmhartig en genadig is de Here, geduldig en rijk aan goedertierenheid, Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. - Psalm 103: 8,9.10.

Ik schaam me toe te moeten geven dat ik in mijn trotse boosheid en bitterheid,  had besloten dat er iemand niet waard was Gods vergeving en genade te ontvangen. Mijn boosheid vertroebelde mijn zicht op de waarheid van Gods woord. Ik worstelde om de het licht van het evangelie van Jezus te zien.

Als Jezus, onze Goede Herder de negenennegentig schapen achterlaat om het ene verloren schaap te zoeken, lijkt dat dom en roekeloos ... totdat jij het verloren schaap bent. Jezus' gedreven zoektocht naar zondaars kenmerkt wie Hij is. Diezelfde passie zou Gods kinderen moeten kenmerken.

... want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. - Lucas 19:10

Zelfs in mijn ongehoorzaamheid bleef de Heilige Geest mij achtervolgen. Zijn overweldigende liefde dreef me naar Hem terug. Nederig nadenken over hoeveel God mij vergeven heeft, is de sleutel geweest tot echte vergeving in mijn leven. Ik kijk ik op naar het Kruis, zodat ik niet neerkijk op mijn vijanden,  

Als ik mezelf zie als superieur aan de ander. denk ik er aan dat mijn rechtvaardigheid voor God uitsluitend gebaseerd is op Jezus en wat Hij heeft gedaan, niet op iets wat ik gedaan heb.

Als ik denk aan Jezus' offer in Zijn marteldood aan het Kruis, bedenk ik dat Zijn offer niet alleen voor mij was, maar voor iedereen, inclusief hen die tegen mij zijn.

Als ik aan het evangelie denk, herinner ik mij dat we allemaal op gelijke grond staan aan de voet van het Kruis. Niemand van ons is Gods onfeilbare liefde waard, toch geeft Hij het vrijelijk aan ieder van ons.

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. - Psalm 103: 11-12

De dag van Jezus'terugkomst zal komen, en wie Hem afgewezen hebben zal Hij oordelen. Maar die dag is nog niet gekomen. Dus tot die dag moeten we volharden in de liefde ... en krachtig liefhebben!

Echte christelijke liefde is er niet zomaar. Het is een opoffering die de wereld nooit zal begrijpen. Als 'houden van' en vergeving van mensen ons nooit iets kost, kunnen we nooit de opofferende liefde van Jezus voor ons, op waarde schatten. Hoe meer we Jezus bezitten, hoe meer we ook liefhebben als Hij.

Liefde is niet gewoon dat wat God doet. Liefde is wie God is. Liefde offert Hemzelf, wijds en tot het einde, zonder discriminatie,  zonder aarzeling en zonder oordeel.

Jezus hield van Zijn Vader en Zijn mensen tot in de dood. Er niets wat Jezus niet zou opofferen in naam van de liefde.

Er is geen plaats waar Hij niet zou willen gaan.

Er is niemand met wie Jezus Zich niet zou willen verbinden.

Er is geen eind aan hoe ver Jezus wil gaan om de verlorenen te bereiken.

Jezus kwam om te redden!

Laten we praten:

  • In welke situatie of omstandigheid heb jij een hart nodig dat liefheeft zoals God liefheeft?
  • Hoe kunnen we voor je bidden als je strijd voert om het evangelie van genade uit te leven?
Genade en vrede voor jou,

  

Reacties