Doorgaan naar hoofdcontent

Boven de pijn uitstijgenDe laatste tijd heb ik veel vrouwen gesproken die door onvoorstelbare pijn heengaan. Vrienden van wie ik kan zeggen dat het een zegen is om hen te kennen, online kennissen en vrouwen die ik nooit ontmoet heb, delen allemaal de verhalen van hun pijn. Elke situatie is weer anders. Elk verhaal breekt je hart. Geen enkel verhaal is hetzelfde en toch hebben ze allemaal één ding gemeen: ze zijn gebroken.

Dat geldt ook voor mij.


Jarenlang heb ik geworsteld om de pijn, boosheid en het hartzeer van de dingen die mij gezegd en overkomen zijn te boven te komen. Het is verbazingwekkend wat mensen kunnen zeggen, onzichtbaar vanachter een computerscherm.


Ik liet hardheid toe om vestingen te bouwen in mijn gedachten, zodat ik niet tot vergeven in staat was, ik verhardde mijn hart en bouwde 'beschermende' muren op zodat niemand me ooit meer zo kon kwetsen. Af en toe betrapte ik mezelf erop dat ik zoals David mijn eigen rechtvaardige 'neem mijn vijanden te grazen'-gebeden uitsprak.


En toch liet ik het bij mijzelf zover komen dat het ongezond was. In plaats van stappen te zetten naar genezing, bleef ik in de pijn steken en speelde ik het trauma steeds weer opnieuw in mijn hoofd af.
In plaats van mezelf te zien als iemand die in de slachtofferrol was geduwd, ging ik mijzelf zien als een slachtoffer.


Toen ik dat deed plaatste Satan dat etiket in mijn gedachten en werd het mijn identiteit.


Jaren na de betreffende gebeurtenis was ik nog steeds niet in staat verder te gaan. Het beïnvloedde mijn dagelijks leven en mijn relaties nog steeds.


Het was nodig dat God mij genas.


Misschien zit jij in een vergelijkbare situatie.


Ik geloof dat God ons allemaal kan genezen op verschillende manieren. Voor sommigen zou het kunnen gebeuren door een wonder. Anderen moeten misschien eens met iemand praten en hebben begeleiding nodig. Misschien betekent het wel dat je medicijnen nodig hebt. De manieren van genezing kunnen variëren.


Satan heeft overuren gedraaid in mijn leven door wat mij overkomen is te veranderen in wie ik ben.


Mijn identiteit ligt niet in mijn beschadiging, mijn identiteit ligt in Christus en in wat Hij voor ons heeft gedaan.


Dat is het verschil.


Als ik mezelf als een slachtoffer zie, heb ik geen kracht om eroverheen te komen. Ik heb geen mogelijkheid tot genezing.


Ik houd van Jozefs antwoord aan zijn broers, die hem jaren eerder als slaaf hadden verkocht: "Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht." (Gen. 50: 20)


Als ik God toesta mij te genezen en mijn pijn achter mij te laten, evenals mijn slachtofferrol, dan kan ik de keuze maken mijzelf niet langer te zien als een slachtoffer, maar integendeel als een overwinnaar. Door Christus vermag ik ALLE dingen.


- Alleen omdat mij iets overkomt wil niet zeggen dat het ook is wie ik ben.

- Ik hoef mijn identiteit niet te zoeken in mijn beschadiging.
- God kan mij genezen en schoonheid vanuit as tevoorschijn brengen.

Ik houd van Jesaja 43: 18-19.


"Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, in de wildernis rivieren."


Hoewel velen van ons door de wildernis en de woestijn zijn gegaan, hoeven we daar niet te léven. God is met ons en Hij kan ons in de vrijheid leiden.


Als Hij krachtig genoeg is om de wereld te scheppen, is Hij ook krachtig genoeg om uit onze levens iets nieuws te scheppen. Hij zal door Zijn liefde en genezing voor een uitweg zorgen - we hoeven alleen maar te volgen. Satan verzoekt ons om in de pijn te blijven hangen. Hij geeft ons gedachten die ons daar laten. We moeten leren met Gods waarheid terug te vechten. Ons verleden bepaalt niet wie we zijn, God wél.


- God wil méér voor onze levens, evenals ik dat wil.
- Onze verhalen beginnen misschien met pijn, maar zo hoeven ze niet te eindigen.
- Door Christus zijn we sterk
- Door Christus kunnen we overwinnen
- Door Christus kunnen we genezen worden
- Door Christus kunnen we vergeven


Door Christus kunnen we hen die na ons komen laten zien dat wie we zijn niet bepaald wordt door wat ons overkomt, maar door wie we zijn.


We zijn van Hem.
Ik ben geen slachtoffer.
En dat ben jij ook niet, lieve zus. #doorChristus


Heb God Groots Lief,


Reacties