Doorgaan naar hoofdcontent

We kunnen onszelf bedriegenJaren geleden zag ik dat iets wat in de koelkast hoorde in een keukenkastje stond. Ik vond het wel grappig en begon mijn vier kleine kinderen te bevragen.
"Ok jongens, wie heeft de melk in het keukenkastje gezet?'
Allemaal werden ze stil en ze keken nerveus naar hun broertjes en zusjes.
'Ik denk dat Chase het heeft gedaan.'
'Ik heb dat niet gedaan. Misschien was het Tess.'
'Ik was het niet!'
'Trey, heb jij dat gedaan? Ik zag dat jij cornflakes at vanmorgen.'
'Ik niet. Ik denk dat Jack de melk als laatste had.'
'Nee, ik niet...'


Het was me duidelijk dat een van hen de dader was. Toch ging het gesprek zo door en ontkenden ze alle vier hun betrokkenheid. Wanhopig zochten ze naar een zondebok.


Het is waar dat we in een wereld vol leugens leven.


Maar hoe graag we de schuld ook buiten onszelf willen leggen, we moeten accepteren dat ook binnenin ons een strijd plaatsvindt tussen de waarheid en de leugen.


We kunnen onszelf bedriegen


Volgens de bijbel zijn de harten van mensen verrot, 'arglistig boven alles, ongeneeslijk is het.' (Jeremia 17:9). Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen (Mattheus 15:19). En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren (Genesis 6:5).


Onze harten, als je ze aan hun lot overlaat, kunnen ons bedriegen.


Maar prijs God, dat is niet het laatste wat erover te zeggen is.


Prijs God dat Hij zoveel van de wereld hield, dat Hij Zijn zoon Jezus heeft gestuurd om zondaars met zieke harten, zoals jij en ik, te genezen.


Het oude eruit, het nieuwe erin.
We kunnen zelf niet zo'n nieuw hart regelen. Alleen God kan deze wonderlijke harttransplantatie doen. Hij neemt het slechte, harde, dode weg en vervangt het door nieuw leven dat je alleen vindt in een allesveranderende relatie met Jezus. God doet het allemaal - het zoeken, het redden en het veranderen van ons hart zodat het meer op het Zijne lijkt. Door Zijn genade ontvangen we een nieuwe hartslag die ervoor zorgt dat we de wereld in een ander licht kunnen zien.


"Dan zal Ik u een  nieuw hart geven en een nieuwe  geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven." Ezechiel 36:6


Onze harten in toom houden
Zelfs nadat God zijn herstellende werk in ons binnenste heeft gedaan, moeten we er dagelijks aan herinnerd worden dat we ons hart in toom moeten houden. God doet het werk, maar we moeten ons hart blijven bewaren door Zijn waarheid over de leugens en zonde die ons verwarren steeds meer na te jagen.


Hoe we dat doen?


Volg Gods woord. Mijn kinderen hebben dit geleerd op de zondagschool vanaf het moment dat ze nog maar net konden praten: "De bijbel is Gods Woord en Gods Woord is waar."  Het is de hoogste tijd dat we stoppen met geloven in de onstabiele en veranderlijke staat van onze harten. In plaats daarvan kunnen we vrouwen zijn die naar Gods woord gaan om antwoorden te vinden op levensvragen. 'Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.' Spreuken 30:5


Volg Gods leiding door Zijn Geest. Als je een kind van God bent, woont Zijn Geest in jou! Luister niet langer naar de stemmen van de wereld en laat die stemmen niet heersen over de verlangens van je hart. Blijf in Gods Woord en leer om Zijn stem te verstaan doordat de Heilige Geest je dingen laat begrijpen. 'Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.' Johannes 16:13


Volg wijze raad op. Het lichaam van Christus bestaat uit leiders die Gods woord als fundament nemen en die kunnen vertellen over Gods waarheid. Leef niet geïsoleerd, maar zoek wijze, geestelijke raad (een mentrix, een ouder, een voorganger of een christelijke counselor kun je bijvoorbeeld aan denken) bij iemand die niet bang is om je de waarheid te vertellen vanuit Gods Woord en je niet alleen maar zegt wat je graag wilt horen. 'De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.' Spreuken 12:15


"Het bijbelse plaatje is dat God de cruciale harttransplantatie uitvoert en de besnijdenis van hart en de harde harten zacht maakt. Wij zijn direct betrokken bij dit wonder als bewuste, bereide mensen die hun oude hart overgeven, die alles loslaten wat ons nog bindt aan het oude leven en die het nieuwe omarmen door hun nieuwe zachte hart te laven aan Gods Woord door Gods Geest." - John Piper


De manieren waarop we onszelf bedriegen gaan veel dieper dan we denken en ze hebben ernstigere gevolgen dan een pak zure melk. Laten we deze studie starten met het doorzoeken van ons eigen hart. Laten God dankend voor Zijn transformerende werk in ons. Laten we verantwoordelijkheid nemen door te zoeken naar de waarheid die de leugen overwint.


Aan Zijn voeten,
Vertel eens: Met welke leugens in je binnenste heb jij het moeilijk? Ben je bereid om Gods waarheid die die leugen overwint te accepteren vanaf vandaag?Reacties