Doorgaan naar hoofdcontent

Je bent nooit weerloosZodra mijn tenen het zand raakten, begonnen de leugens mijn gedachten binnen te dringen.

Je weet best dat je er echt niet zo goed uitziet in je badpak dit jaar. Die extra pondjes die je sinds vorige zomer bent aangekomen begin je nu toch wel te zien. Je weet toch wel dat je uiterlijk je waarde bepaalt? Je hebt je beste jaren gehad.

Leugens.

Zodra we wakker worden, zijn we het doelwit van leugens.
Omdat leugens zich voordoen als onze eigen mening, is het zo moeilijk om er niet in te geloven. Elke leugen heeft als doel dat wij niet zouden geloven in Gods Waarheid over wie wij zijn in Hem. Leugens nemen onze onzekerheden als doelwit, of onze beschadigingen uit het verleden, of de afwijzing die ons nog maar kortgeleden is overkomen.

Misschien merk je bij jezelf ook wel eens dat je luistert naar dit soort leugens. Leugens zoals
  • je levensdoel is om gelukkig te zijn je kledingmaat is bepalend voor wat je waard bent
  • je prestaties bepalen wat je waard bent
  • je man is er om jou aan te vullen
  • als je niet gelukkig bent, komt dat door je man, je kinderen, je ouders, vrienden, enz.
  • hoe slanker je bent, hoe gelukkiger je wordt
  • je banksaldo is de ware maatstaf voor je succes
  • als je niet gezond bent, komt dat doordat God je straft voor een zonde in je leven
Deze leugens willen bij jou maar één doel bereiken… dat je niet zou geloven in Gods waarheid over jou en wie jij bent in Hem.

Toen hij begon bij Eva maakte Satan haar, net als ons allemaal, tot zijn doelwit.

Laten we daar even over nadenken. Eva was adembenemend mooi; geschapen vóór de zondeval. Ik stel me zo voor dat ze er in alle opzichten volmaakt uitzag. Vol, zijdezacht haar; een smetteloze huid; en omdat ze in een volmaakt gezonde natuurtuin woonde, had ze geen enkele moeite met haar gewicht.

Niet alleen zag ze er volmaakt uit, ook de plek waar ze woonde, was een paradijs… letterlijk. En haar man, daar was ze voor geschapen. Geen twijfel mogelijk of hij wel “de ware” voor haar was. Maar wat ik het mooiste vind in haar verhaal? Zij wandelde en sprak in levende lijve met God in de Hof van Eden, elke dag. En toch bezweek Eva voor de verleiding in die volmaakte wereld.

Lees Genesis 2:15-18
"En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Here God legde de mens het gebod op: “Van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zal je niet eten, want als je daarvan eet, zal je zeker sterven.” En de Here God zei: “ Het is niet goed, dat de mens alleen is. Ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past.”

Let op: Eva werd geschapen NADAT God aan Adam had verboden om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad.

De Bijbel vermeldt niet dat God direct tegen Eva heeft gezegd dat ze van die boom geen vruchten mocht eten, hoewel Hij dat misschien wel heeft gedaan. Hoe dan ook, we zien in Genesis 3:3 dat zij op de hoogte was van dit gebod … en zelfs verder gaat door eraan toe te voegen: …”en die niet aanraken, anders zal je sterven.”

God had Adam en Eva het paradijs gegeven, en Hij legde hun maar één beperking op: eet niet van die ene boom. Waarom? Om hen te beschermen.

Als liefdevolle Vader stelde Hij een grens om hen te beschermen. Satan maakte gebruik van die grens en maakte er een verzoeking van. Satan zette achter Gods waarheid een vraagteken. “Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?” Genesis 3:1

Datzelfde doet hij ook met ons.
  • Ik ben geliefd door God. Heeft God jou echt lief?
  • Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Kan jij echt alles door Christus? 
  • Geeft Hij jou echt kracht? Ik ben vrijgesproken van het oordeel. Weet je wel zeker dat je bent vrijgesproken?
Eva’s eerste fout was dat zij inging op wat Satan tegen haar zei. Hoe vaak is dat ook niet onze fout. Eva luisterde naar zijn leugens waardoor zij ging  twijfelen aan Gods goedheid.

Vervolgens beantwoordde zij de vraag van Satan, waarmee ze de deur voor hem openzette om het gebod van God te verdraaien en haar verder te verleiden.

Weet je, Satan kan onze gedachten niet lezen, maar hij observeert ons, bestudeert hoe wij zijn en gebruikt onze zwakheden om ons te verleiden. De strategie die hij tegen Eva gebruikte, gebruikt hij ook tegen ons.

Daarom is het zo nodig dat wij Gods Waarheid kennen en dagelijks de hele wapenrusting van God aandoen om stand te houden tegen Satan en zijn leugens.

"Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede.
Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord."
Efeze 6:13-17.

Lieve zus, alleen Gods Waarheid heeft de kracht om Satans leugens te verslaan.

Satan weet dat jij geliefd bent, en uitverkoren, geaccepteerd en aangenomen, waardevol bevonden en verzoend, verlost, gerechtvaardigd, vrijgesproken, verzegeld en dat je volkomen vergeving hebt ontvangen…en hij wil niet dat jij dat gelooft.

Maar we zijn niet weerloos in die strijd. Wij kunnen terug slaan door ervoor te kiezen onszelf te zien zoals God ons ziet.

Telkens als wij Gods Waarheid over ons geloven in plaats van de leugens van Satan, verslaan wij hem.

Lieve vriendinnen, laten we ons wapenen met de waarheid, laten we elke gedachte gevangen nemen en lering trekken uit Eva’s fout. Ga niet meer met hem in gesprek. We zullen ons niet langer laten verleiden door zijn halve waarheden. Laten we graven in de Schrift, te weten komen wat Gods Woord zegt en daarmee ons hart en onze gedachten beschermen.

En vergeet niet: Hij Die in jou is, is groter dan hij die in de wereld is. 1 Johannes 4:4.

Er zijn van die leugens in ons leven die overwonnen moeten worden …aan het werk!

Heb God lief met heel je hart!Uitdaging: Welke leugens krijg jij te horen? Schrijf deze week twee of drie leugens op een post-it  of een papiertje, samen met een tekst die die leugen weerlegt. Leg die papiertjes ergens in huis, in je badkamer, als je je opmaakt voor de nieuwe dag, of in je auto. En als je ergens bent waar zo’n leugen vat op je zou kunnen krijgen, leg daar dan een tekst neer die die leugen weerlegt.        

Leesplan week 1:
Weekvers week 1:

Reacties