Doorgaan naar hoofdcontent

Waardig wandelenMijn man en ik knuffelden wat op de bank en zochten naar een film die we beiden zouden kunnen waarderen. Met de popcorn in de aanslag starten we een film met Sandra Bullock (mijn favoriete actrice) die over voetbal ging (een mannelijk onderwerp voor mijn echtgenoot). We werden helemaal gevangen door alle waargebeurde details van het leven van Michael Oher, en eindigden in tranen. The Blindside is een verhaal van verlossing en gaat over een jonge man die van thuisloze tot held wordt, alleen omdat één gezin hem opmerkte, nieuwe kleren voor hem kocht, en hem verwelkomde in hun gezin. Op enkele hoogtepunten in de film staat de jonge man met elk van zijn beide benen in een andere wereld. Zal hij de stap voorwaarts doen en vrijheid en een doel vinden in zijn roeping, of blijft hij steken in de cyclus van een leeg leven?

Het conflict van Michael Oher is als de strijd die we allemaal elke dag hebben. God heeft ons opgenomen in Zijn familie. We zijn bekleed met de gerechtigheid van Christus en we zijn waardig bevonden vanwege Zijn werk op het kruis. De vraag is: zullen we wandelen op een manier die in overeenstemming is met de roeping die onze hemelse Vader op ons leven heeft gelegd? Plechtig gezegd: is ons leven onze roeping 'waardig'? Gaan we voorwaarts in geloof, of blijven we steken in een cyclus van schaamte?

De vijand van onze zielen wil dat we geloven dat we het niet waard zijn om door God gebruikt te worden. We hebben teveel gezondigd, we zijn te ver afgedwaald. Maar iedereen die zijn geloof op Christus vestigt is gekozen en apart gezet door onze Schepper. God heeft jou niet nodig omdat je foutloos bent. Je hoeft alleen maar trouw te zijn.

Paulus begrijpt de strijd om standvastig te zijn in moeilijke tijden. Als we verdrukking ervaren en in moeilijke omstandigheden zijn, is het menselijk om te twijfelen.

We twijfelen aan God's goedheid.

We twijfelen aan onze eigen kracht.

We denken niet dat de dingen ooit nog veranderen.

Dit is waarom Paulus ons aanmoedigt om voor elkaar te bidden. We moeten elkaar aansporen te volharden in goede werken en door te gaan in geloof.

Vriendin, je voelt je nu misschien niet waardig, maar God is in jou aan het werk. Misschien heb je gisteren alles verknoeid, maar vandaag mag je in hernieuwd geloof weer verder gaan in de richting die de Vader je wijst. Je kan kiezen om waardig aan je roeping te wandelen, door:

*  Alles wat je doet liever over te geven aan de Vader, dan te doen wat je vanuit je vlees wenst.
* Investeer in een eeuwige schat en kijk naar de Hemel, in plaats van tijdelijke schatten van deze wereld te verzamelen.
* Wacht geduldig tot God's 
​A​
lmachtige kracht jouw situatie verandert, en neem het 
​heft ​
niet in eigen handen.

​Waardig wandelen volgens onze roeping in Christus, begint bij het overgeven van onze wil aan Zijn weg, elke morgen zodra we met beide benen op de grond staan. We zijn hier om God te verheerlijken. Laten we dat 'uniform' met trots dragen.

Het geloof vasthoudend,

Reacties