Doorgaan naar hoofdcontent

Voorspellen of voorbereiden
Toen ik informatie zat te verzamelen voor de blog van vandaag over de wederkomst van Christus, viel mij op dat de meest recente voorspelling van het einde van de wereld viel op diezelfde dag: 23 april 2018. Ik zat van mijn koffie te nippen en keek naar de vogels die in de milde regen rondfladderden en ik probeerde mij voor te stellen hoe dit moment in één ogenblik zou kunnen veranderen.  

Al vanaf het jaar 66 zijn er berichten bekend van mensen die het einde der tijden voorspellen. Om de paar jaar verschijnt er in het nieuws wel een verhaal met alweer een aankondiging van een komende “Dag des oordeels” of “Dag des Heren”.  

Voordat Hij opgenomen werd, vertelde Jezus aan de discipelen dat Hij zou terugkomen. In heel het Nieuwe Testament is die belofte een telkens terugkerend thema. In 1 Thessalonicenzen komt Paulus ook op dit punt, als hij de gemeente leert hoe zij godvruchtig kunnen leven. Het is zijn wens dat de gelovigen gezamenlijk voorbereid zijn en met het vooruitzicht op de wederkomst van Christus zullen leven. Maar hij wilde niet dat zij zich al te druk zouden maken over de details.   

In 1 Thessalonicenzen 5:1 geeft Paulus aan dat het niet nodig is om te schrijven over de tijden en gelegenheden van de komst van Christus. Omdat het moment van de wederkomst van Jezus onbekend is, kan hij zijn woorden beter aan iets anders besteden. Voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren heeft even weinig nut als proberen te voorzien wat een dief  ’s nacht gaat doen


| Wat voor de gelovige wel belangrijk is: wees voorbereid.


De dag van de Heer is zowel een dag van vergelding als van zegening. Voor wie gelooft is het een dag van blijdschap en feest. Het is een dag waarop hoop in vervulling gaat. We worden maar al te vaak gegrepen door de boodschap van oordeel en verwoesting, waardoor we vergeten wat een vreugde die dag brengt voor degenen die in Christus zijn.

Wij, als gelovigen, moeten inzien dat onze relatie met deze wereld van tijdelijke aard is. Onze tijd hier komt tot een eind, hetzij doordat Christus terugkomt om ons tezamen in heerlijkheid zal opnemen, hetzij doordat wijzelf terugkeren naar Hem in de hemel.

Deze wetenschap moet ons motiveren om doelgericht te leven. Onze liefde voor het evangelie en voor onze naasten laat ons extra beseffen hoe dringend dat is. 

Al weten we niet wanneer, Jezus belooft ons dat Hij terugkomt. Voor mensen die Hem afwijzen brengt deze dag het oordeel. Paulus schrijft dat die dag zal komen als niemand het verwacht. De verwoesting zal snel en plotseling zijn. Vluchten zal geen zin hebben. Ik vind het een verpletterende gedachte dat vrienden of familie deze straf zouden moeten ondergaan. De wetenschap dat ik nog maar weinig kansen heb, spoort mij aan. 

Mijn vriendin, als jij je deze week in deze studie verdiept, dan geef ik je deze raad: richt je niet op allerlei details die voor Jezus niet van belang zijn. Maar benut liever de tijd die de Heer je geeft om een verschil te maken voor zijn Koninkrijk en laat aan iemand anders zien welk verschil Jezus in jouw leven maakt. Wat jij doet zou een eeuwig verschil kunnen maken?
Levend uit dat verschil,


Uitdaging week 3: Deze week worden we eraan herinnerd dat Jezus terugkomt. Wat moet er bij jou veranderen om te leven in de verwachting van Zijn komst? 

Leesplan week 3:

Weekvers week 3:Reacties