Doorgaan naar hoofdcontent

Je weet nooit wat God van plan is
In de tekst van vandaag (vs 17) schrijft Paulus aan de Thessalonisenzen dat hij van hen 'beroofd' is geweest, alhoewel hij alles probeerde om bij zijn geestelijk familie in Thessaloniki te blijven.

Als ik dit lees, zie ik een oorlogsachtige scene voor mij waar kinderen uit de liefdevolle armen van hun vaders en moeders worden gerukt en meegenomen.

Paulus hield van deze jonge gemeente in Thessaloniki alsof het zijn eigen vlees en bloed was. Het was zo pijnlijk voor hem toen hij gedwongen was te vertrekken, en hij hunkerde naar het moment dat hij weer opnieuw met hen verenigd zou zijn.

Is het niet typisch Satan om ons van elkaar te scheuren?

We zien in vers 18:
"Daarom hebben wij naar u toe willen komen (althans ik, Paulus), één en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd."

Satan loopt ons altijd in de weg, stopt ons... zorgt voor vernietiging in levens.

Hij verdeelt families, vrienden, landen en ja, ook gemeenten.

Waarom? Omdat hij weet dat we samen sterker zijn. Als we alleen en geïsoleerd zijn, zijn we meer geneigd ontmoedigd te worden, op te geven, en te denken dat ons werk er niet toe doet. Als we alleen zijn luisteren we eerder naar zijn leugens.

Maar zelfs in deze hartenpijn... werd God niet gedwarsboomd.

Satan mag gedacht hebben dat hij de strijd gewonnen had door Paulus met geweld te dwingen deze jonge gemeente van Thessaloniki te verlaten... maar God had iets béters in gedachten.

Vanuit Paulus' hartenpijn en diepe liefde voor de mannen en vrouwen in deze gemeente, inspireerde God hem tot het schrijven van de twee brieven aan de Thessalonisenzen. Brieven geschreven aan een jonge gemeente met de aanmoediging sterk te blijven, en een in herinnering brengen dat Jezus Christus spoedig terug zal komen. God heeft deze twee krachtige brieven gebruikt om door de eeuwen heen miljoenen christenen te bemoedigen en hoop te geven.


Wat Satan deed met de opzet te hinderen, stoppen en verscheuren... heeft God gebruikt om Zijn kinderen te verenigen en kracht te geven in tijden van nood.

Vergis je niet. Wat een tegenslag voor je lijkt te zijn, zou God misschien juist voor jou kunnen gebruiken als een opwekking.

Als het erom gaat wat Paulus blijdschap bracht, waren dat zijn mensen en niet wat hij allemaal bereikt had. Door Paulus' liefde voor God en zijn vaderlijke liefde voor deze jonge gemeente, beschouwde hij hen als zijn grootste blijdschap, precies zoals God óns ook beschouwt.

Zoals Satan deed bij Paulus, wil hij ook ons leven vullen met obstakels; hij zal proberen je te stoppen en te ontmoedigen anderen lief te hebben. Maar kies er voor, hoe dan ook, lief te hebben.

Je weet nooit wat God nog van plan is...

Vertel eens: Hoe heeft God iets wat een tegenslag leek, genomen, en het omgedraaid in een opwekking?

Heb God Groots lief!

Reacties