Doorgaan naar hoofdcontent

Wij volharden, want wij zijn mensen met hoop
“HIJ IS VERREZEN UIT HET GRAF!”
Ik sloot mijn ogen toen ik deze woorden vanuit het diepst van mijn ziel zong, en ik kon de onzekere stem van mijn moeder zo duidelijk horen alsof ze vlak naast me zat.
Op al die Paaszondagen in mijn jeugd knalde ze die regel er recht uit, zoals ze het meende. Ze kon er haast niet stil bij blijven zitten, want elke dag geloofde en leefde ze uit wat deze woorden aan geloof en hoop bevatten. Jaar na jaar pakte ze dan mijn hand en hief hem akelig hoog op, en bij elke volgende noot pompte ze onze vuisten samen de lucht in, in totale aanbidding.
Keihard, met een valse stem.
En nu zitten mijn arme kinderen naast mij en mogen ze stiekem bidden dat hun vriendjes niet kijken. Het is tenslotte Paaszondag, en ik kan me niet inhouden.
Maar dan wordt het maandag. Het leven wordt zwaar. We zijn geneigd af te dwalen en uitgeput te raken. De doornenkroon, het kruis, de spijkers, het lege graf – het vervaagt allemaal en opnieuw wordt ons geloof op de proef gesteld.
Het is een vicieuze cirkel – daar waar ons geloof, onze hoop, en de wereld elkaar tegenkomen.
Ik wil zo graag een standvastig, kinderlijk geloof dat zich uit in werken der liefde. Ik heb zo’n klein meisje dat voortdurend zo vrijmoedig bidt en liefde geeft alsof er alleen een vandaag is. Al is ze nog maar negen jaar, het is ongelooflijk hoe zij vraagt aan God om Zijn macht te tonen. Haar stem is krachtig en er is geen spoor van twijfel bij haar dat God meer kan doen dan wat zij zojuist aan Zijn voeten heeft neergelegd. Haar geloof is eenvoudig en standvastig, en het maakt dat zij zonder reserve gelooft en liefde geeft.
Soms ben ik zo. Maar er zijn ook tijden dat ik op zondagmorgen de lofliederen eruit knal over Zijn overwinning over zonde en dood, en voor het middageten twijfel ik al weer. Zijn plan gaat over het hier en nu.
De Thessalonicenzen hadden het begrepen.
Paulus dankte God voor hun niet aflatende geloof, en voor hoe dat de sterke grondslag was voor echte, werkzame liefde. Hij prees hen voor hoe zij zware verdrukking doorstonden, hoopvol, omdat hun ogen gericht waren op Jezus.
Ook wij kunnen staande blijven, omdat ook wij mensen met hoop zijn.
Dus voordat de dagen, de weken, en deze verwarde wereld, onze blik op het kruis vertroebelen, kunnen we ervoor kiezen om erbij stil te staan dat:
Aan de voet van het kruis is volmaakte liefde uitgestort
Aan de voet van het kruis is overvloedig vergeving te krijgen
Aan de voet van het kruis is genade te geef
Aan de voet van het kruis wordt de zwakke versterkt
Aan de voet van het kruis is de dood overwonnen
Aan de voet van het kruis is blijvende hoop te vinden
Aan de voet van het kruis is bevrijding en NIEUW LEVEN
Aan de voet van het kruis kunnen we de moeite van het hier en nu neerleggen en geweldige hoop opdoen voor morgen, want we kunnen vertrouwen op Hem die de overwinning al zeker heeft gesteld.
Misschien zit jij er vandaag moegestreden en gehavend bij. Op het punt om op te geven.
Weet je, zo heb ik er ook voor gestaan. Ik probeerde te leven en liefde te geven vanuit eigen kracht. O, wat deed ik mijn best. Maar nu weet ik, dat, zelfs als ik ieder brokje energie dat ik nog heb in stelling breng, het mij niet zal baten, ik heb er niets aan, tenzij ik elke dag begin – en steeds maar blijf – aan de voet van het kruis. Mijn vriendin, Jezus belooft dat Hij je daar zal ontmoeten en in al je behoeften voorzien.
Hij is een God die in de kleine dingen aanwezig is, en je kunt in Hem echte rust vinden.
Meid, geef niet op.
Mogen we mensen zijn aan wie gedacht wordt vanwege het werk van ons geloof, de inspanning van onze liefde, en de volharding van onze hoop, in Jezus. Laten we licht brengen in de duisternis, en de wereld tonen dat wij mensen met hoop zijn.
Aan Zijn voeten,*Zeg eens: We zouden graag weten wie er meedoen met onze studie van 1 & 2 Thessalonicenzen. Stel jezelf hieronder voor en vertel waar je vandaan komt en waarnaar jij het meest uitkijkt als we samen ons gaan verdiepen in Gods Woord. 

Uitdaging week 1: Zoek manieren om in jouw leven geloof, hoop en liefde te laten zien tijdens deze studie. Wie is er in jouw leven die deze eigenschappen al laat zien, en wat heeft dat met jouw leven gedaan?

Leesplan:


Weekvers: 

Reacties