Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2018 weergeven

God zal verlossen

Het was het jaar 1987, mijn moeder was getrouwd met mijn stiefvader en ons gezin had behoefte aan een nieuw begin. Net zoals degenen die decennia vóór ons naar het westen trokken wilden ook wij een frisse nieuwe start. Daarom reden we van het platteland van Indiana naar de heuvels van Noord Californië.
Ik herinner me die reis met mijn broer en ik op de achterbank van onze truck, als de dag van gisteren. Ik had ook een nieuwe start nodig, en ik herinner dat ik me afvroeg wat het nieuwe leven voor ieder van ons in petto had.
Vorige week reisde ik met mijn man en drie dochters terug naar datzelfde gebied in Californië. Het was de voorjaarsvakantie van mijn dochters en mijn oudste wilde voor haar verjaardag graag mijn huis zien en waar ik naar de middelbare school was gegaan, omdat ze nu dezelfde leeftijd heeft als ik had toen ik daar woonde.
Na de landing in San Francisco werd ik tijdens de rit naar het hotel, overvallen door herinneringen. Mijn gedachten bestookten mij vanuit het niets ...…

Als verliezer of met de Overwinnaar?

Je herkent de verliezer al snel in boeken, films en in jouw eigen omgeving. Misschien heb je je wel eens een mislukkeling gevoeld. Misschien ken je wel iemand die zich uitgeput, overweldigd, moe, klein, waardeloos of alleen voelt. En dan is er een cruciaal moment waarop je herinnerd wordt aan wie je bent – een David-en-Goliathmoment. Maar hoe vind je de moed als je dat nodig hebt… als je zelf even de moed niet hebt?
In 1 Samuël 17 lees je dat alle Israëlieten bang zijn voor een strijder die Goliath heet. “Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas aan – het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkel  brons – hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom, en de punt van zijn speer was van zeshonderd sikkel ijzer; en de schilddrager ging voor hem uit.”
David had bijna niets. Hij droeg geen wapenrusting en had geen bedienden. Hij gebruikte geen speer of scheenbeschermers…

Je gedachten gevangen nemen

Is het niet verbazend hoe snel onze gedachten kunnen afdrijven, hoe snel we in de zorgen en de stress zitten, en angst hebben over allerlei aspecten van ons leven? Het ene moment voelen we ons oké en dan BAM! lijkt het alsof onze gedachten zomaar opeens worden weggerukt naar het land van “wat, als…” Vrees, bezorgdheid en angst zijn vaak een geestelijke strijd die in ons denken woedt, en die onze aandacht richt op mogelijke gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden, en waarschijnlijk ook nooit zullen plaatsvinden.Satan, de wereld, of ons eigen vlees verleiden ons om Gods karakter in twijfel te trekken, en in het bijzonder Zijn goedheid, Zijn zorg en Zijn macht. Zulke vrees kan een uiting zijn van ongeloof. Het antwoord op de vraag hoe we deze weerbarstige gedachten onder controle kunnen krijgen is volgens Paulus:“elke gedachte gevangen nemen”, en dat doen we door “de vernieuwing van ons denken”. Neem je gedachten gevangen Dat weerbarstige denken berooft ons, plundert ons en is dode…

God van sterkte

Ik ben kampioen 'bezorgd zijn'. Van kinds af aan dacht ik altijd al: "wat als....". Maar laat ik je vertellen dat door Gods genade ik voor het grootste deel al geleerd heb het te overwinnen. De verzoeking bezorgd te zijn en constant in ongerustheid te verkeren, zal een strijd zijn die we allemaal te voeren hebben totdat Jezus terug komt, of we naar Hem toegaan. Als dit lelijke monster de kop opsteekt is het zaak dat we het willen en kunnen neerslaan. Dat doen we door ons te wapenen met waarheid uit Gods woord. Waarheid over Gods karakter, waartoe Hij in staat is, wat Hij beloofd heeft voor ons te doen, en het offer van onze Verlosser. Al deze dingen zullen het beest dat ons slapeloze nachten, knopen in de maag en verwarde gedachte kan bezorgen, laten verstikken 
Het boek Psalmen is geweldig om te lezen als we ons bang en overweldigd voelen. Steeds weer zien we David en enkele van de andere schrijvers hun vrees en zorgen uitstorten, om dan tot het besef te komen dat al…

Zelfs het duister is niet donker voor jou

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. – Romeinen 8:35, 37-39 ____________________ Het is stil in huis en de zon moet nog opkomen boven de bomen om de dag in te luiden. En toch ben U bij me in het duister. Nu ik wacht op het licht, vullen Uw Woord en Uw aanwezigheid me. Ik word eraan herinnerd dat U mijn fundament bent en dat ik in U verlost ben, wat er deze dag ook zal gebeuren. In dat wachten, zoekt U mij op. Vandaag wordt ongetwijfeld een dag vol vreugde en uitdagingen. Vreugde is een voorproefje van Uw volheid, totdat we oog in oog zullen…

God heeft de leiding

Ik ben aan het genezen van mijn verslaving als control freak. Misschien heb jij op dat gebied ook wel je strijd gehad. De behoefte om de dingen onder controle te houden kan in ons leven vaak een bron zijn van angst en zorgen. We raken gefixeerd op onze opleiding, onze carrière, ons gezin, de financiën en zoveel meer. En als de route die we hadden uitgestippeld begint af te wijken, hebben we de neiging om onze greep te verstevigen en waar mogelijkdoor allerlei beslissingen de touwtjes nog steviger in eigen hand te houden. Vaak resulteert dat in een spiraal van lijden zowel voor onszelf als voor degenen die ons lief zijn. We maken het onszelf moeilijk doordat we streven naar controle. We kwellen onszelf door te denken dat de toekomst afhangt van hoe precies wij elk detail kunnen regelen. En in onze angst en zorg zien we dikwijls wel wat er ontbreekt, maar niet datgene waarin al is voorzien. En we zien niet ten volle in, dat wij een liefhebbende Vader hebben die Zijn volmaakte plan voor on…

Bevend vertrouwen

​ Ik zat bevend in de dienst van onze gemeente.

​ De man lezend uit het Woord achter het spreekgestoelte was niet mijn eigen voorganger. Mijn voorganger was in zonde gevallen en iedereen om mij heen huilde. Als één kerkelijke familie brachten we onze gebroken harten bij God en hielden ons vast aan Zijn onveranderlijke beloften op de dag dat de vijand die ons wilde ontnemen.

​ Mensen mogen dan wel falen, maar God faalt nooit.

​ Als we geen ontzag of vrees voor God hebben, stellen we ons leven open voor vernietiging. Vrees voor mensen is een foute zaak, maar het is gezond te beven in de aanwezigheid van een heilig God.

Ontzag voor God hebben betekent:
zoek Zijn wijsheid omdat we naast Zijn Waarheid onze eigen dwaasheid herkennen.
"Het beginsel van wijsheid is de vreze des Heeren en de kennis van de heiligen is inzicht." (Spreuken 9:10 HSV)
​​ verhoog Hem met een nederig hart, vol ontzag voor zijn goedheid en heerlijkheid.
"De vreze des Heeren is vermaning tot wijsheid, en nederig…

We voeren oorlog

Heb je ‘Brieven uit de hel’ van C.S. Lewis wel eens gelezen? Nee? Ik zou het zeker doen. Het is een van mijn favorieten. In een verhaal laat C.S. Lewis zijn licht schijnen over een duistere geestelijke strijd die ieder van ons elke dag meemaakt. Hij vertelt over Schroeflik en zijn neefje Galsem, die een verleider is. Schroeflik schrijft 31 brieven aan Galsem en zo coacht hij hem om mensen op heel veel verschillende manieren te verleiden en om mensen ervan te weerhouden om christen te worden. Ook al willen we het ontkennen en ook al willen we het er niet over hebben… we zijn verwikkeld in een strijd. Elke dag. En ‘Brieven uit de hel’ laat dat aan je zien. Het boek geeft ons een inkijkje in de onzichtbare strijd die om ons heen woedt. · Goed tegenover kwaad · Vrijheid tegenover angst · God Waarheid tegenover Satans Leugens Deze strijd is er al vanaf het begin van de tijden en hij gaat door tot op de dag van vandaag, maar verlies de moed niet, lieverd! Op de dagen dat het lijkt alsof je verd…