Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 vrijdag
LEES Jakobus 5:19-20

19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken.

SOAP Jakobus 5:19-20

Jakobus eindigt deze krachtige en uitdagende brief aan de verstrooide en vervolgde Joodse christenen. Hij moedigt hen aan om vol passie degenen die afgedwaald zijn op te zoeken en te bereiken. Gelovigen worden opgeroepen te bidden voor hen die van het geloof afgedwaald zijn en hen terug te brengen tot de Heer.

Waar zie jij het bewijs van de invloed van Satan en bemoeienis als jij (of iemand van wie je houdt) vol ijver God wil zoeken en gehoorzamen? En hoe merk en zie jij Gods bescherming en vreugde als je middenin moeilijke omstandigheden zit? Als we ijverig God zoeken, mogen we God bidden om een afgedwaalde gelovige terug te brengen, voor Zijn wijsheid en onbaatzuchtige liefde, voor Zijn macht om onze tong in bedwang te houden en voor een groeiend geloof om Hem te blijven vertrouwen in ons lijden.


Vader God, ik dank U voor Uw genade en gerechtigheid door het offer van Jezus aan het kruis. Help mij om Uw Woord te gehoorzamen. Bescherm mij tegen ontmoediging en twijfel als ik door moeilijke tijden ga. Herinner mij eraan dat ik zomaar tot U mag komen door gebed en de kracht van dat gebed. Heer, laat mijn gedachten, woorden, houding en gedrag Uw liefde in actie zien aan een gebroken en donkere wereld. In Jezus naam. Amen.

Reacties