Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 donderdag
LEES Jakobus 5:13-18


13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. 14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. 15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 


SOAP Jakobus 5:13-16


Jakobus moedigt gelovigen in Christus aan om te bidden in alle omstandigheden. Hij toont de kracht van gebed om te genezen, te bemoedigen en de gelovige kracht te geven. In een oprecht gebed van een gelovige zijn de woorden, acties en motieven volledig in overeenstemming en in volledige onderwerping aan God.

Welke prioriteit heeft gebed in jouw leven? Voor wie roept God jou op om te bidden en om mee te bidden? Jezus geeft ons de belofte van vreugde als we iets vragen in Zijn naam. Waar wil je voor bidden als je God dient en voor Jezus wil leven?


Vader God, wat geweldig en bijzonder dat we zomaar vrij bij Uw troon van genade mogen komen. Heer, help mij om het gebed prioriteit te geven in mijn leven. Maak mij hongerig en dorstig voor een intieme relatie met U. Herinner mij eraan Heer dat gebed mijn eerste reactie moet zijn als het goed gaat in mijn leven maar ook in moeilijke tijden. In Jezus naam. Amen.

Reacties