Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 vrijdagLEES Jakobus 2:14-26

14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? 17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 

SOAP Jakobus 2:14-17

Jakobus daagt gelovigen uit zichzelf te onderzoeken om te zien of hun daden aan de buitenkant de geestelijke verandering aan de binnenkant laten zien. Gelovige gehoorzaamheid aan God is één van de echte kenmerken van wáár reddend geloof. Een leeg geloof kent de ideeën en theorie van de bijbelse waarheid maar blijft onveranderd  onder die waarheid. De levensstijl van een gelovige is het bewijs van zijn of haar redding.

Redding komt door geloof in Jezus alleen. Onze werken maken ons niet rechtvaardig voor God – alleen Jezus kan dat. Maar nadat iemand gered is, is hij of zij een nieuwe schepping met een nieuw doel, nieuwe kracht, en een nieuwe Heer. De geestelijke verandering van een gelovige ná zijn redding, zou vanuit de binnenkant, van búiten aan zijn daden en gedrag te zien moeten zijn. De Heilige Geest werkt krachtig in de gelovige om een op zichzelf gericht leven te veranderen in een leven dat gericht op anderen, Jezus de glorie geeft. Wat ‘vertelt’ jouw leven over het evangelie?

Vader God, help mij te beloven U met mijn hele hart te volgen terwijl ik ook praktisch gezien leef naar het evangelie. Ga door met het reinigen en veranderen van mijn hart Heer, en maak mij meer gewillig om anderen daadwerkelijk lief te hebben en te dienen. In Jezus’naam. Amen.


Reacties