Doorgaan naar hoofdcontent

Met Je Hele Hart Toegewijd

Wat heeft je hart? Is dat je familie, vrienden, je hobbies, carrière, of misschien wel je bediening? Misschien is het een passie voor kunst, reizen, muziek, entertaiment, of voedsel. Het is niet moeilijk te ontdekken dat we vaak met een verdeeld hart voor God leven. 

Jakobus roept gelovigen op zich nederig aan God te onderwerpen om zo door de verzoeking heen te kunnen komen en satan te weerstaan. Hij geeft een uitnodiging en belofte van Gods aanwezigheid, wanneer we Hem met ons hele hart zoeken. God heeft eeuwige onvoorwaardelijke, onuitputtelijke en perfecte liefde voor zijn volk. Gelovigen hebben Gods bovennatuurlijke liefde nodig omdat we dagelijks tegen bovennatuurlijke haat te strijden hebben. 

"De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen." Psalm 145:18.

 Door Jezus Christus, komt God in gedreven liefde heel dicht tot ons. De heilige bedekt de onheiligen. De oneindige reikt uit naar de eindige. Volmaaktheid komt tot de onvolmaakten.  ​

Onze relatie met God bestaat niet simpel uit een eenmalige belijdenis van geloof in Christus Jezus. Net zoals een huwelijk veel méér is dan alleen de trouwerij, eindigt ons leven in Christus niet op de dag van onze redding. 

Het moment dat we onze levens aan God overgeven, zijn we een nieuwe schepping met God's DNA. We zijn onmiddellijk één in liefde, door geloof, met de almachtige God. Toch moet deze geestelijke relatie gekoesterd worden en zich ontwikkelen om te kunnen groeien. 
"We hebben zoveel van God als we daadwerkelijk willen." ~ A.W. Tozer.
Onze relatie met God wordt krachtiger als we ons elke dag toewijden en Hem op de eerste plaats zetten. God heeft al het initiatief genomen ons op de eerste plaats te zetten - door ons het belangrijkste te geven wat Hij had - toen Hij het hoogste, ultieme offer voor ons bracht. God de Vader bedekt ons met Zijn liefde. God de Zoon pleit en bidt voor ons, elke dag. God de Heilige Geest leeft in ons en troost en helpt ons in onze zwakheden. 

We hebben God helemaal ontvangen, maar heeft Hij ons óók echt helemaal?
"U zult Mij zoeken en vinden, wanneer U naar Mij zult vragen met heel uw hart". Jeremia 29:13
Afleidingen en verlokkingen zullen komen. Onze harten zullen steeds weggetrokken worden van Gods goedheid naar onze verantwoordelijkheden en verplichtingen thuis en op ons werk. We zullen verleid worden door het verlokkende van alles wat de wereld te bieden heeft. Zo kunnen we gaan twijfelen aan de goedheid en liefde van God, speciaal wanneer we lijden en ons hart gebroken is. Toch moeten we vechten om dicht bij Hem te komen. 

God zal zich over niets aan ons verbazen. Hij weet elke zonde van ons afzonderlijk, onze zwakheden, tekortkomingen en gebreken. God kent ons heel persoonlijk en houdt nog steeds van ons. Zelfs als wij naar Hem toe falen, zal God niet falen in Zijn beloften. Hij houdt Zich eraan als wij weglopen. Hij zoekt ons op als we afdwalen. Hij houdt van ons, zelfs als we Hem veronachtzamen.  Gods liefde verplicht Hem naar ons toe te komen vol medelijden, barmhartigheid en genade.   
"Want de ogen van de Heere trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem."2 Kronieken 16:9.
 Jakobus leert ons in dit hoofdstuk dat wáár geloof krachtiger wordt als we ons toegewijd, aan God verbinden. Als we rusten in Zijn overvloedige genade, zijn we vrij om hier op aarde een leven te leiden van radicale liefde en opoffering. We zullen niet volmaakt zijn. We zullen struikelen. Alle gelovigen zijn 'arbeiders van de eeuwigheid in uitvoering', en sites 'onder constructie' zijn vaak rommelig. Nietemin, we volharden en komen steeds dichter tot God. 

Het is niet een passieve relatie waar we toe geroepen zijn. Gelovigen moeten elke dag weer voor God kiezen. We moeten ons elke dag weer aan Hem onderwerpen. We komen dichter naar Hem toe elke dag. We blijven onszelf reinigen en zuiveren om elke dag meer en meer te worden als Jezus. We volharden hierin omdat het de liefde van Christus is die ons hiertoe aanzet.   

God redt onwaardige gelovigen die het niet verdienen van de dood en de gebondenheid aan de zonde, door het offer van Zijn Zoon. Hij kent ons onbegrensde en onmetelijke waarde toe en we kunnen Hem daarom in volle overgave vertrouwen. We kunnen daarom nederig ons hele wezen aan Hem overgeven omdat Hij alles van Zichzelf aan óns geeft. 

1. Hoe doelbewust ben je geweest als het erom gaat echt dichter bij God komen?
2. Waarin liggen je 'struggles' om je zelf helemaal aan de Heer te geven?
3. Hoe kunnen we voor je bidden als je ervoor strijd om God met je hele hart toegewijd te zijn?

 

Vrede en genade voor jou,


Reacties