Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 woensdagLEES Jakobus 1:9-11

9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, 10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. 11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken.

SOAP Jakobus 1:9-11

Jakobus waarschuwt ons voor de nutteloosheid van rijkdom. Rijkdom alleen kan nooit iemands verlangens volledig  bevredigen of vervullen. Het kwaad zit niet in het geld zelf. Het is door de gulzige liefde tot het geld en dat we voor stabiliteit in ons leven vertrouwen op ons inkomen en onze bankrekening, dat we altijd onbevredigd en onvervuld blijven. De juiste manier om te genieten van rijkdom is om die te beschouwen als een geschenk van God en als een middel om HEM ermee te verheerlijken. Als wij ervoor kiezen om genoeg te hebben aan de rijkdom van Christus, liever dan blindelings te streven naar en te vertrouwen op materiële rijkdom, dan zal ons leven meer overeenstemmen met wat God van ons verlangt.

Welke materiële doelstellingen heb jij, die jouw aandacht africhten van de eeuwige,  hemelse  dingen,  naar de materiële dingen van deze wereld? Gelovigen  behoren hun inspanningen niet te richten op het nastreven van rijkdom, maar op het nastreven van heiliging van hun wandel, hun levenshouding en hun denken. Welke stappen kan jij doen om royaler te worden, tevredener, en dankbaarder voor zowel de ontastbare als de tastbare dingen waarmee God jou heeft gezegend?

Vader God, maak mijn hart vrij van het verlangen naar meer. Bevrijd mijn geest van inhaligheid en het benijden van anderen. Bevrijd mijn ziel van ontevredenheid. Help mij om een gulle en tevreden rentmeester  te zijn van alles waarmee U mij heeft gezegend. Heer, help mij U te eren en te verheerlijken, los van of al mijn wensen wel of niet vervuld worden. In Jezus’ Naam. Amen. 

Reacties