Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 dinsdagLEES Jakobus 1:5-8

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
SOAP Jakobus 1:5-8

Jakobus onthult dat God de bron is van alle ware wijsheid. Zijn wijsheid is voor ons niet verborgen. Zij is direct en vrij beschikbaar voor allen die haar begeren als zij in geloof bidden en ontvangen. De wijsheid van God is te vinden in Zijn Woord, de Bijbel. De Bijbel openbaart wie God is, en Gods plan van vergeving door Jezus, en hoe onvolmaakte mensen kunnen groeien in een aan God gewijd leven terwijl zij steeds meer op Jezus gaan lijken. Jakobus waarschuwt dat twijfel leidt tot onevenwichtigheid  en besluiteloosheid.

In welke omstandigheden heb jij Gods wijsheid nodig? In onzekere tijden ontleent een gelovige zijn stabiliteit aan een onverminderd vertrouwen en geloof in Gods soevereiniteit, Zijn innerlijke goedheid, en de volmaakte wijsheid die te vinden is in Zijn Woord. In welke omstandigheden kost het jou strijd om te geloven in Gods goedheid of te vertrouwen op Zijn macht en  soevereiniteit?

Vader God, Ik dank U voor Uw volmaakte, onveranderlijke, en onuitputtelijke wijsheid. Heer, help mij om standvastig, onversaagd, en op U gericht te blijven. Help mij Uw wijsheid te vinden in Uw Woord, vooral wanneer ik met onzekerheid te maken krijg. Breng mij steeds weer in gedachten dat ik mijn vertrouwen veranker in U en Uw Woord. In Jezus’ naam. Amen.

Reacties