Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 donderdag


18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. 


“Maar wat maakt het uit?” Die uitspraak heeft me een paar keer op mijn plek gezet wanneer ik mezelf betrapte op het beoordelen van iemands motieven of die zuiver of juist zelfzuchtig zijn bij het prediken van Christus. Als zij een vals evangelie hadden gepredikt had Paulus dat met hen besproken, maar dat was niet het geval. Aan het eind van de dag was Paulus blij. Hij was blij met het feit dat het evangelie gepredikt was; of dat nu door hem of een ander was gedaan maakte niet uit. Het ging erom dat Christus gepredikt werd. Dit is een harde maar belangrijke les voor ons. We moeten één zijn en elkaar aanmoedigen als we Christus delen met de wereld, en ons niet druk maken wie ervoor beloond wordt. Het gaat niet om onze namen. Uiteindelijk zullen de knieën alleen buigen voor één naam: Jezus. Laten we allemaal er naar streven om Zijn naam te verheerlijken.

Reacties