Doorgaan naar hoofdcontent

Waar Komt Jouw Vreugde Vandaan?Hoe sterk we ook denken dat ons geloof is, toch vinden we veel dingen die Jezus tot ons zegt, moeilijk om te geloven. Eén van die dingen heeft te maken met de bron van onze blijdschap.

We denken dat we het allemaal wel op een rijtje hebben – dat we weten hoe je van je leven het beste maakt. En zeker als het om blijdschap gaat menen we de beste weg daarheen te weten. 

Velen van ons hebben de illusie dat, als we de man van onze dromen vinden, dat die blijdschap wel zal volgen. Als we onze kinderen zover zouden kunnen krijgen dat ze niet meer ruziën en gehoorzaam zijn, dan zouden we overlopen van geluk.  Als we goede vrienden zouden vinden, en financiële stabiliteit door een vaste baan, een degelijke kerk, een goed geregeld huishouden, beter zouden slapen, meer tijd voor jezelf… dan worden  we gelukkig.

Maar Paulus zegt iets heel anders. Hij zegt dat blijdschap te vinden is in de Heer en niet in het vlees.
Dat is best een harde waarheid. Hij bedoelt dat jij en ik onze tijd verspillen als we denken dat de bovenstaande dingen de regenboog zijn die ons naar een pot vol geluk brengt.

Echte, diepe, blijvende blijdschap is alleen in Jezus te vinden. Jezus zelf zegt dit tot ons in Joh15:11: 

  Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde

En omdat onze blijdschap geworteld is in ons geloof in Jezus, zegt Paulus tot drie keer toe “Pas op” – wees voorzichtig – want we worden omringd door valse leringen en door mensen die ons onderuit willen halen of ons de verkeerde kant op willen sturen. Wij moeten ons geloof beschermen. Wij moeten het bewaken zodat we niet op een dwaalweg worden geleid door valse leringen. 

Wij versterken ons geloof door alles te vergelijken met het Woord van God om zeker te zijn dat hetgeen wij geloven werkelijk waar is.

Paulus zegt dat we onze tijd verknoeien door ons vertrouwen te stellen op iets anders dan op Jezus. Vertrouwen op onze nationaliteit, talenten, onkreukbaarheid, of onze familie kan ons nooit de blijdschap geven waar we behoefte aan hebben. Ook ons geld, onze gezondheid, kennis, opleiding of vriendenkring kunnen nooit de voornaamste bron van onze blijdschap zijn. Alle aardse dingen zijn tijdelijk, en dat geldt ook voor de vreugde die zij ons voorspiegelen.

Maar Jezus is eeuwig en wat Hij te bieden heeft is ook eeuwig.

Als jij in je geloof niet afdwaalt – als je geloof standvastig is – dan kan je vreugde overvloedig zijn, ongeacht de omstandigheden.

Als wij Jezus verruilen voor wat dan ook, dan kunnen we onmogelijk de vreugde ervaren waar Paulus over spreekt, en die Jezus ons aanbiedt.

Ziende op Jezus,

Maak een lijst van alle mensen, dingen, omstandigheden waarop jij vertrouwt dat ze je blijdschap zullen brengen. 
Denk na over wat jou je blijdschap ontneemt.
Schrijf er telkens naast waarom het jou niet die ware blijdschap brengt die je zoekt.
Zoek een paar verzen op die jou zeggen waar echte blijdschap te vinden is.

Leesplan:Weekvers:Reacties