Doorgaan naar hoofdcontent

De Vreugde van het DienenAls er geen mensen bij betrokken zouden zijn … dan zou werken geweldig zijn

Als er geen mensen bij betrokken zouden zijn … dan zou alles in de gemeente moeiteloos gaan

Als er geen mensen bij betrokken zouden zijn … dan zou nederig dienen gemakkelijk zijn

Opofferend dienen is iets dat veel mensen wel bewonderen, maar niet echt graag in praktijk brengen.
In onze cultuur staan het dienen van jezelf en je eigenbelang hoog aangeschreven. Deze  cultureel bepaalde waarden zien we steeds meer onze kerk binnen sijpelen. Zelfs terwijl  we bezig zijn met onze bediening in de kerk, kunnen we ons tegelijkertijd teleurgesteld en pijnlijk geraakt voelen door de mensen, en ons afvragen of het dat wel waard is.

…zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen. – Filippenzen 2:3-4

Paulus legt aan de gemeente van Filippi uit dat het bewijs van waarachtig christenzijn gevonden wordt in het nederig dienen van elkander. God roept Zijn volk op om elkaar in nederigheid te dienen en lief te hebben. Het is een van de heerlijke dingen aan God dat Hij zijn hemelse majesteit heeft verlaten om een vertrouwelijke relatie met ons te kunnen hebben. Gehuld in nederigheid, in de gestalte van een dienstknecht, is onze Heer Jezus binnengekomen in de puinhoop die onze wereld is om ons in onze nood te dienen en deel te hebben aan ons lijden. 

We lijken het meest op Jezus als wij elkaar dienen. We tonen onze dankbaarheid aan Hem door gewillig en nederig binnen te komen in de puinhoop van het leven van anderen, om te dienen in hun nood en deel te hebben aan hun lijden. We kunnen een helper worden, een luisterend oor, we kunnen bemoedigen, een gebedspartner worden, een vertrouwenspersoon, of zelfs een verdediger. Wij zullen een grote vreugde ervaren als we de echte genade en liefde van Jezus brengen bij diegenen die dat het hardst nodig hebben. 

zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen – Mattheüs 20:28

Omdat wij in een gevallen wereld leven doen bedrog, respectloosheid en gebrokenheid hun verwoestende werk.

Mensen zullen jouw dienstwerk misschien wel vanzelfsprekend vinden.

Mensen zullen jouw offers van liefde en goedgeefsheid misschien niet op prijs stellen.

Het is best moeilijk om beschadigde, onvolmaakte mensen te vertrouwen en te dienen.

Maar onze heilige, volmaakte God kun je wel volkomen vertrouwen. En we mogen Hem weten dat we Hem dienen als we anderen dienen.

Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. – Mattheüs 25:40

Als ik het moeilijk vind om onaardige mensen lief te hebben, dan mag ik bedenken dat God ook bij mij niet op zoek was naar aardigheid of waardigheid, voordat Hij zijn liefde aanbood die mijn leven heeft gered.

Als ik het moeilijk vind om tijd, energie, of middelen op te offeren, dan mag ik bedenken dat  de vele zegeningen waarmee God mijn leven heeft overgoten niet door Hem zijn gegeven om ze te hamsteren, maar aan mij zijn toevertrouwd om ze te investeren in het leven van anderen. 

Als ik het moeilijk vind om niet te streven naar een hogere positie of naar erkenning, dan mag ik bedenken dat de bodem waarop ik sta niet hoger is dan de voet van het kruis.

…Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. – Mattheüs 23:12

Groot zijn voor God betekent: in ons dagelijks leven Hem en anderen nederig dienen. God ziet zelfs de allerkleinste daad van vriendelijkheid die wij verrichten. In Zijn grote liefde beschouwt Hij alles wat wij voor anderen doen alsof het voor Hem persoonlijk was gedaan. God belooft dat Hij ons voor onze gerechtigheid en onze trouw zal belonen. In de wereld Jezus’ voorbeeld volgen gaat gepaard met grote uitdagingen en kan ons dikwijls heel veel kosten, maar de beloning is groter dan we ons ooit kunnen voorstellen.

Waar was het dat God jou riep om te dienen?

Welke hindernissen, angsten of twijfels weerhouden jou om de vreugde te ervaren dat je door God gebruikt wordt?

Wat kunnen we voor jou bidden, als jij nederig dienen tot een deel maakt van jouw dagelijks leven?

Genade en vrede zij met jou,

Neem de tijd om God in gebed te vragen je Zijn ogen en hart te geven als je openstaat om anderen te kunnen dienen deze week. Zet door als je de mogelijkheid krijgt om te dienen door je tijd, energie en middelen in te zetten en zo Gods genade en liefde te tonen aan hen die het het meest nodig hebben.

Leesplan:


Weekvers:


Reacties