Doorgaan naar hoofdcontent

Wordt niet beïnvloed door goddeloosheid
Is het je ooit opgevallen dat mensen die veel tijd met elkaar doorbrengen vaak ook elkaars uitdrukkingen overnemen en zich op dezelfde manier gaan gedragen?

Zij beginnen zelfs op dezelfde manier te lachen. Mensen hebben de mogelijkheid anderen om zich heen te beïnvloeden, speciaal hen die heel dichtbij staan. Dat is de ene keer goed, maar soms is het ook inconsequent. Soms is het echter nodig om bepaalde mensen uit de weg te gaan omdat zij een gevaarlijke geestelijke invloed hebben.

Voordat we verder gaan wil ik een verwarrende zinsnede uitleggen. Sommigen van ons worden in verwarring gebracht door de zinsnede "in de laatste dagen'. Het kan klinken alsof je refereert aan een tijd in de verre toekomst. Maar in het Nieuwe Testament verwijzen de 'laatste dagen' naar de tijd tussen Christus' opstanding en Zijn tweede komst. Wij zijn in de laatste dagen van Gods verlossingswerk.

Paulus verwijst dus naar het 'nu'. Nu, in de kerk van vandaag zijn mensen die zeggen dat ze gelovigen zijn maar ze zijn het niet, en uiteindelijk bewijzen ze alleen maar oppervlakkig religieus te zijn. Zelfs Paulus had met dit soort mensen te maken. Zij importeerden goddeloze ideeën de kerk in, alsmede goddeloze houdingen en dito gedrag. Laten we kijken naar één van de belangrijkste eigenschappen die we vaak bij hen zien.

Het eerste wat genoemd wordt is dat sommige van de mensen in de Gemeente van Timoteus liefhebbers waren van zichzelf. Als iemand zichzelf in het middelpunt van zijn of haar leven zet, dan is er een scala aan andere zonden die zich vastzetten in het hart. Zelfzuchtigheid kan samengaan met met materialisme, trots en arrogantie (vs.2). Egocentrisme maakt mensen harteloos en zet aan tot misbruik (vs 3), met weinig tot geen oog voor anderen.

Maar het ergste is dat er een schijn van godsvrucht is (vs 5). Ze weten op zondag of in een groep van christenen de juiste dingen te zeggen. Zij hullen zich in een schijn van godsvrucht maar eronder verbergen zij verval. Ze zijn snel met lasterpraat, roddel en kritiek. Er is gebrek aan zelfbeheersing in woorden en daden. En voor het grootste gedeelte zijn ze er niet van overtuigd dat ze fout zitten.

Paulus zegt Timotheus en ons dat we ons niet moeten inlaten met zulk soort mensen. Maar laten we ook zeker zijn dat we begrijpen wat Paulus NIET zegt. Hij zegt NIET dat we buiten de kerk goddeloze mensen uit de weg moeten gaan. Jezus ging om met de meest zondige mensen en at zelfs met hen. Hij liet hen liefde en goedheid zien, noemde zonde: 'zonde', maar altijd wijzend op vergeving. We zijn in de wereld maar niet van de wereld. Dat betekent dat we mogen omgaan met de niet-christenen om ons heen, zodat we hen lief kunnen hebben en de genade laten zien die God ons in Christus aanbiedt.


Wat Paulus wel zegt is dat we moeten oppassen om ons te verbinden met hen die zich 'christenen' noemen maar die in tegenspraak met het Woord van God leven en Zijn Woord bespottelijk maken door te ontkennen datgene wat God zonde noemt.

Voor jou en mij betekent dit dat we sterk moeten zijn. Sterk in wat we geloven en waarom we het geloven. Het is nodig sterk te zijn in onze overtuiging over wat goed en fout is; wat acceptabel is en wat niet. We moeten sterk zijn zodat we kunnen staan voor waarheid en goedheid. We moeten sterk zijn zodat we anderen beïnvloeden in plaats van dat we zelf beïnvloed worden. Dit betekent dat we sterk moeten zijn in de Heer, want dat is de enige manier om we de invloed van de goddeloosheid kunnen weerstaan.

Kijkend naar Jezus,


Onderzoek je eigen leven eerlijk en beantwoord deze vragen: in welke gebieden van je leven ben jij gemakkelijk te beïnvloeden in goddeloosheid? Wie of wat beïnvloedt jou en hoe kan jij je tegen die beïnvloeding verzetten? Wie of wat beïnvloed jou op een godsvruchtige manier? Hoe kan jij meer godsvruchtige beïnvloeding zoeken in jouw leven?Reacties