Doorgaan naar hoofdcontent

Week 6 vrijdagVrijdag LEES: 4:9-22 SOAP: 4:17-18

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.


SOAP
Net zoals God Paulus heeft bijgestaan, zo staat Hij ook ons bij. Er is een groter doel voor ons leven... Gods goedheid en glorie verkondigen in een wereld die Hem niet kent. Hij redt ons en geeft ons getuigenissen en persoonlijke verhalen, niet om voor onszelf te houden maar om aan anderen te vertellen zodat ook zij mogen geloven en vertrouwen op de God die de muilen van onze "leeuwen" sluit.

Welk verhaal heeft God jou toevertrouwd om te delen met een wereld die gewond is en het nodig heeft om te weten dat God hen ziet en van hen houdt? Deel vrijmoedig jouw getuigenis tot Zijn eer!

Lieve Jezus,

Help mij om vanUw goedheid, Uw voorzienigheid en Uw bescherming te getuigen. Door de getuigenissen van mijn leven, help anderen om U te zien en in U te geloven. Amen.


Reacties