Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 dinsdag


Dinsdag LEES: 1:8-18 SOAP: 1:8-9,13-14

Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, … Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede pand, dat u toevertrouwd is.


SOAP
We kunnen het moeilijk hebben en uitgelachen worden omdat we geloven in een opgestane Heer. Er zijn mensen die denken dat we gek, raar of vreemd zijn. We mogen bewogen zijn met hen omdat zij onze reden voor hoop en vreugde net kennen. Wij zijn niet gemaakt voor deze wereld. We zijn allemaal immigranten die wachten tot ze naar huis kunnen. Het leven hier kan soms aanvoelen als onwerkelijk of onbekend, en onze harten zullen verlangend zijn naar dat land waar we horen. Het lijden zal komen, in verschillende vormen, zoals het kwam voor Paulus, Timotheus en duizenden andere christenen die ons voor zijn gegaan. Verwacht het, maar laat je er niet door tegenhouden. Je hebt een heilige roeping in jouw leven. Je bent niet gemaakt voor deze wereld, dus waarom doe je zo je best om erin te passen? God heeft een geweldig doel voor jouw leven. Vertrouw op de Heilige Geest dat Hij je zal leiden, je wijsheid en genade zal geven.

Lieve Jezus,


Geef mij kracht en moed op de dagen dat ik terug wil krabbelen. Herinner mij aan wie ik ben, het grotere doel dat U heeft in mijn leven en Uw belofte dat U mij nooit zal verlaten. Help mij om Uw waarheid veilig te bewaken om door te geven aan de volgende generatie. Help mij om het door te geven aan mijn kinderen en hen te leren het door te geven aan hun kinderen. Op mijn goede en kwade dagen, herinner mij eraan dat ik niet gemaakt ben voor deze wereld… En dat ik op een dag thuis zal zijn. Tot die dag, leer mij om mijn dagen te gebruiken om in Uw dienst te werken, op de plek waar U mij geplaatst heeft. Amen.

Reacties