Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 dinsdag


9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. 


“Die dag” zal komen. Tot die dag dat iedereen zal belijden dat Jezus Christus Heer is en elke knie en elke taal zal buigen - van elke natie en uit alle hoeken van de wereld - tot die glorieuze dag hebben we een taak te volbrengen. We hebben te leven zoals Christus. In de voorgaande verzen (5-8) zien we dat Christus kwam als de nederige dienstknecht naar een wereld die Hem niet kende. Hij kwam in nederigheid en maakte zich helemaal leeg in het dienen van ieder om Hem heen. Lieve vrienden, tot die glorieuze dag wanneer iedere knie zal buigen, hebben we werk te doen. Laat dat beginnen met ons ... hier en nu.

Reacties