Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 maandag
Maandag LEES: 1:1-7 SOAP: 1:5-7

Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.SOAP:

Het komt uiteindelijk allemaal neer op liefde: liefde voor God en liefde voor de ander. Als we onze woorden meer gericht laten zijn op ruziemaken en onbelangrijke, verdeeldheid zaaiende woordenstrijd in plaats van anderen helpen van Jezus te gaan houden, dan weten we dat we een probleem hebben. Dit was aan de hand in de tijd van de brief aan Timotheüs onder de valse leraren. Zij leiden mensen weg van Jezus in plaats van hen naar Hem te brengen. In plaats van mensen te leren hoe ze God kunnen kennen en Hem lief te hebben met een rein hart, goed geweten en een ongeveinsd geloof, brachten deze valse leraren allerlei woordenstrijd die verdeeldheid zaaiden, hypocrisie en uiteindelijk mensen wegleiden van God.   

Paulus zei het zo: “Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof…” Laat dat jouw doel zijn vandaag. Heb anderen lief met heel je hart. En als je het nodig hebt, gebruik dan woorden.  

Lieve Heer,

Gebruik mij vandaag voor Uw glorie. Help anderen om U in mij te zien. Geef mij een onnatuurlijke liefde voor hen die U in mijn leven geplaatst heeft. Help mij om hen lief te hebben met een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Gebruik mijn leven om anderen op U te wijzen. Amen. 

Reacties