Doorgaan naar hoofdcontent

Je bent niet te ver afgedwaald...Ik nam zijn kin in mijn hand en dwong hem zo om in mijn ogen te kijken. 

God houdt nog steeds van je, vriendje. Hij zal nooit of te nimmer stoppen met van jou houden. 

Mijn ventje vindt het lastig om dit te onthouden. Zijn zonde is er altijd – die doorn in zijn zij die de potentie heeft om zijn grootste gave te worden als God mag leiden. Maar tjonge, dat is een precair evenwicht! Soms is er maar één seconde nodig om zijn passie te laten ontsporen zodat hij meegenomen wordt op een pad dat hij niet wil betreden. 

Net als ik, ventje. Net als ik. 

Maar oh, hij houdt zo van Jezus. Hij is hetzelfde jongetje dat ik midden in de nacht huilend aantrof – niet ziek, niet bang – maar huilend omdat hij zo emotioneel was om wat Jezus voor hem aan het kruis had gedaan. Jezus gaf voor hem, degene die zoveel liefde heeft en zo gepassioneerd leeft, maar die voelt dat het zo vaak fout gaat.  

Je moet weten dat ik het snap, ventje. Dit gebeurt niet alleen bij jou… 

Hij moet horen dat God niet vraagt om perfectie. Hij zoekt een hart dat zich volledig wil overgeven. Jezus kwam niet alleen voor de moordenaars en de dieven. Hij kwam voor de trotse, voor de roddelaar, degene die zo van geld houdt en voor alle verborgen gedachtes en motieven die we liever niet hardop zeggen. Hij kwam voor degenen die dachten dat ze Hem alleen van een afstandje nodig hadden, voor degenen die dachten dat ze het zelf wel zouden redden. 

Je kunt stoppen om het op eigen houtje te proberen, zoon. 

In plaats daarvan… volhard. Onthoud dat het niet gaat om het verstoppen. Het gaat erom dat je wat je nodig hebt overgeeft aan Zijn perfecte oplossingWe kunnen zoeken en proberen om op miljoenen andere plekken te kijken, maar niets anders zal zoveel voldoening geven als Jezus. Hij heeft lief als geen ander, Hij vergeeft als geen ander, Hij voorziet in vrede en hoop en vreugde en vrijheid als geen ander. Niet langer uitgeput raken doordat je alles in eigen kracht wilt doen, jongen. Kom dichterbij en rust in de armen van Degene die het allemaal al heeft volbracht. 

Luister, jongen, je bent niet te ver afgedwaald. 

Waag het niet om naar die leugens te luisteren. Jezus’ genade verandert wat de wereld te gebroken noemt. Zijn genade stroomt over, maakt de ruwe randjes glad en richt onze doorns op een groter doel en op nederige dienstbaarheid aan Hem… als we hem dat toestaan. Zijn kracht rust de zwakke toe en geeft kracht voor de taak aan hen die moe zijn. God gebruikt de meest onwaarschijnlijken, omdat onze verhalen Zijn glorie laten zien. 

Dus zoon, verander je trots in lofprijzing. 

Het gaat niet om de uitvoering. Laat in plaats daarvan je leven gemarkeerd zijn door lofprijzing voor Degene die je uit het duister in Zijn geweldige licht heeft geroepen. Waardig is dat Lam – Vriend van zondaars; Degene die je heeft gered en die je verfijnt; Degene die nooit verandert. Omarm Zijn geweldige genade en maak Hem de held van jouw verhaal. 

En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. 1 Tim. 1:12-14. 

Meid, nu is het jouw beurt. 

Je bent niet te ver afgedwaald. Oh nee. Sterker nog: je begint net… 

Aan Zijn voeten, 

Whitney 

Reacties