Doorgaan naar hoofdcontent

Introductie1 & 2 Timotheüs Introductie

Saulus, een vervolger van de christenen, zou geschokt zijn geweest als iemand hem toen had verteld dat hij eens velen tot diezelfde Christus zou leiden als die hij nu vervolgde. Nadat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus had op de weg naar Damascus, veranderde hij radicaal en voor altijd. Door deze verandering heeft hij kerken geplant, is hij op verschillende zendingsreizen geweest en heeft hij een groot gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven. Twee van de boeken van zijn hand zijn brieven geschreven aan een jonge man genaamd Timotheüs. 

Paulus heeft Timotheüs waarschijnlijk op zijn eerste zendingsreis naar Lystra ontmoet. Op meerdere plekken refereert Paulus aan Timotheüs als zijn ‘geliefde kind’, daarmee doelt hij zeer waarschijnlijk op het feit dat hij Timotheüs tot Christus geleid heeft of in ieder geval een belangrijke rol gespeeld heeft in zijn geestelijke groei. In ieder geval voelt Paulus zich als een vader voor de jonge Timotheüs.

Het is zelfs zo dat Timotheüs een aantal keer met Paulus mee gegaan is op zijn zendingsreizen, samen met hem de gemeente dienend in onder andere Berea, Athene en Korinthe.

Nadat Paulus uit de gevangenis is losgelaten (Handelingen 28:30), begint hij zijn reis waarin hij een aantal steden waar hij eerder gepredikt heeft opnieuw bezoekt. Opnieuw is Timotheüs aan zijn zijde, maar als ze in Efeze aankomen laat Paulus Timotheüs achter om een aantal zaken die naar voren waren gekomen in deze gemeente te regelen. Eigenlijk werd Timotheüs hun voorganger of dominee.

In 1 Timotheüs lezen we hoe Paulus Timotheüs opdraagt om een aantal zaken waar deze gemeente mee worstelt, op te lossen zoals valse leringen (1:3–7; 4:1–3; 6:3–5), materialisme (6:6-19), het belang van geestelijk leiderschap (3:1–14), wanordelijke aanbidding (2:1–15). Met het schrijven van de 2e Timotheüsbrief zit Paulus voor de tweede keer in de gevangenis (1:16; 2:9); maar dit weerhoudt hem niet in zijn missie. Als voor Paulus het martelaarschap dichterbij komt, geeft hij zijn taak door aan Timotheüs en spoort hem aan om het ware geluid van het evangelie te laten klinken (1:14),  trouw te blijven als het moeilijk is (2:3,4; 3:10–12) en om standvastig te blijven en het Woord te blijven prediken in de laatste dagen (3:15–4:5).

1 & 2 Timotheüs zijn brieven geschreven aan Timotheüs om hem te helpen de praktische en theologische problemen die er waren op een juiste manier op te lossen.

Maar deze brieven zijn ook geschreven aan ons, de volgelingen van Christus vandaag de dag. Ze zijn voor professionals en voor studenten, mannen en vrouwen, moeders en vaders, voor hen die worstelen en voor hen die rustige tijden meemaken. Onze studie over deze twee brieven aan Timotheüs leren ons hoe belangrijk het is dat de gemeente van God gezond is en handelt volgens Gods standaarden en dat het onderwijs evangelie-gericht is.  Dit is zo belangrijk want een gezonde kerk brengt gezonde gelovigen voort, waar kerken die zwak zijn in hun leer en hun zorg voor elkaar gelovigen voortbrengt die theologisch gezien onvolwassen zijn en apathisch voor de noden van anderen. De woorden die Paulus schreef aan Timotheüs zijn ook belangrijk voor ons als instructies en voor onze groei in de kennis van God en Zijn wegen, maar ook als bemoediging als we onze levens leven tot Gods eer en als we standvastig willen staan in Zijn waarheid in deze goddeloze wereld.

1 & 2 Timotheüs zijn brieven van de ene voorganger naar de andere, en dit boek herinnerd ons eraan dat alle Schrift door God ingegeven is en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Daarom zijn deze brieven ook voor ons.-----------------------------------------------------Koop hier je studiegids! Of download de studiegids via de website van lovegodgreatly.com

Reacties