Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 maandagDAG 1 – MAANDAG
Mattheüs          
LEES: Mattheüs 9:9-13 
SOAP: Mattheüs 9:11-13

Mattheüs was een belasting inner voor de Romeinen. En hoewel tollenaars, zoals deze belastinginners ook werden genoemd, verguisd werden door de joden en werden beschouwd als verschoppelingen, koos Jezus Mattheüs uit als discipel. Mattheüs nodigt Jezus uit voor het eten en Jezus ging onbeschaamd met hem aan tafel en at met hem en de andere zondaren die daar waren. Jezus missie van God is om zondaren te redden - om hen op te zoeken en nieuw leven en hoop in Hem aan te bieden. 

Welke moeite doe jij om ongelovigen kennis te laten maken met Jezus zoals Mattheüs? Worstel jij met het veroordelen, afwijzen en het overslaan van zondaren net zoals de Farizeeën? Gelovigen worden opgeroepen om Jezus te verkondigen aan de verlorenen. We worden opgeroepen om het licht te zijn in een donkere wereld, om te staan voor de waarheid in een wereld vol leugens, en om een helend zout te zijn in een verdorven cultuur. Geen ziel is voorbij Gods genade. 


Vader God, ik dank U voor Uw liefde en dat U een zondaar zoals ik ben, hebt gered. Heer, geef me Uw hart en Uw passie voor de verlorenen. Vergroot mijn bereidheid om mijn grenzen te verbreden en mijn huis te openen voor hen die U niet kennen. Heer, help me om lief te hebben zoals U lief heeft. In Jezus naam. Amen.

Reacties