Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 dinsdag


DAG 2 – DINSDAG
Thaddeus (Judas)          
LEES: Johannes 14:15-26             

SOAP: Johannes 14:22-23

Één van de minder bekende discipelen, Judas (ook bekend als Thaddeüs) bevroeg Jezus tijdens het Laatste Avondmaal hoe Hij Zichzelf bekend zou maken. Jezus antwoordde Judas door te vertellen dat die openbaring zou komen door liefde, gehoorzaamheid en eenheid met de Vader en de Zoon door de komst van de Heilige Geest. Judas zocht antwoorden bij Jezus. Vandaag de dag hebben wij de Heilige Geest en het Woord van God wat God bekend maakt aan ons en ons in alle waarheid leidt. 

Waar of bij wie zoek jij openbaringen over je leven, je toekomst en je omstandigheden? Gods Woord en Zijn Geest geven duiding aan onze levensvragen en antwoorden op onze diepste noden. 

Vader God, ik dank U dat we Gods Heilige Geest in ons hebben wonen om ons te leiden en Uw waarheid te leren. Ik dank U dat we Uw Woord hebben om te lezen en te bestuderen. Heer, vergroot mijn geestelijk denkvermogen en laat mijn visie op de dingen in deze wereld overeenkomen met die van U. In Jezus naam. Amen.

Reacties