Doorgaan naar hoofdcontent

Wanneer We Worstelen Met TwijfelJouw twijfels verontrusten God niet. Hij wordt er niet door verrast en ook zorgen jouw twijfels niet dat Hij zich terugtrekt uit je leven. 

Als je worstelt met twijfel, bevind je je in goed gezelschap van ‘Groten’ uit de bijbel, zoals Job, Abraham, Sarah, Gideon en Thomas, om er maar eens een paar te noemen. 

Job twijfelde aan Gods goedheid toen zijn kinderen stierven en zijn leven in puin lag. 

Abraham en Sarah twijfelden aan Gods belofte toen ze oud werden en nog steeds kinderloos waren.  

Gideon twijfelde eraan of God een man als hij wel kon gebruiken in de strijd die gestreden moest worden. 

En natuurlijk, onze geliefde Thomas. Hij twijfelde of Jezus wel uit de dood was opgestaan. 

Misschien is dit wel wat er op dit moment in jouw leven speelt. 

Je twijfelt aan Gods goedheid, om wat je kwijt bent geraakt. 

Je twijfelt aan Gods beloftes omdat Zijn timing de jouwe niet is. 

Je twijfelt eraan of God een vrouw met jouw verleden wel kan gebruiken… met jouw zwakheid en jouw vergissingen. 

Net als Thomas twijfel je er misschien wel aan wat Gods opstandingskracht voor jouw leven kan betekenen. 

Wat jouw situatie vandaag ook is, realiseer je dat het normaal is om te worstelen met twijfel... Dat doen we allemaal. 

Zelfs Johannes de doper twijfelde of Jezus wel de echte Messias was toen hij gevangen genomen was en in afwachting van zijn dood was. 

Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”- Mattheus 11:3 

Een verrassende vraag van de man die Jezus eerder in de Jordaan had gedoopt en had verklaard: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!’ Op dat moment was Johannes er zo zeker van. 

Maar nu hij in de gevangenis zit, wordt hij geplaagd door verscheurende twijfel en angst. Was zijn bediening voor niets geweest? Had hij de plank misgeslagen wat Jezus betreft? Strafte God hem nu om die vergissing? De twijfels en aanklachten die rondspookten in zijn hoofd, gaven hem een benauwd gevoeld en hij vroeg zich af… was zijn leven voor niets geweest? 

Om maar direct korte metten te maken hiermee, stuurde Johannes zijn discipelen direct naar Jezus en ze vroegen: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”  

Jezus geeft bewust geen antwoord vol veroordeling, maar een antwoord met een uitnodiging aan Johannes’ discipelen om het zelf te oordelen. Jezus bracht hen dichterbij Hem en liet hen zelf zien hoe Hij de vervulling van de Schriften was. Dat was precies wat Johannes de doper nodig had. Profetieën die hoop en geloof zouden brengen voor Johannes’ worstelende hart werden tot leven geroepen. 

Ze zagen een blinde die zijn zicht terugkreeg, een lamme die weer kon lopen, melaatsen die genezen werden, doven die weer konden horen, doden die werden opgewekt en het goede nieuws aan de armen verkondigden. Oh, wat een genade dat de Heer Johannes op die manier liet zien dat Hij de langverwachte Messias was.  

Jezus praat er niet alleen over, hij neemt de tijd om het voor te leven. Hij wist dat Johannes de profetie van Jesaja zou herkennen in de getuigenissen en dat was precies wat hij nodig had om zijn vertrouwen en geloof weer op te bouwen en om weer op Christus te gaan vertrouwen. 

Net als David in Psalm 13 en net als Johannes de doper in Mattheus 11 moeten wij ook naar God gaan met onze rauwe, ongefilterde verzoeken. We moeten niet om de hete brij heen draaien, Hij kent je strijd en Hij ziet je twijfel. Wees gewoon eerlijk en leg alles voor Hem neer. 

En vergeet deze waarheid niet…Hij houdt ook van je als je twijfelt. Hij zal je nooit verlaten. Leg je twijfels, angsten en bezorgdheid in Zijn capabele handen. En sta Hem dan toe om je mee te nemen op een reis van twijfel naar geloof. Het is geen korte reis, maar het is het echt waard. 

Het is gewoon om te twijfelen; het is buitengewoon om te geloven. 

Nadat Johannes’ discipelen terugkeerden om hem het nieuws te vertellen, richt Jezus zich tot de mensen om hem heen en zegt: ‘Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. 

Zie je dat? Jezus prijst Johannes voor de manier waarop hij zijn leven leidt. 

Johannes’ twijfels weerhielden Jezus er niet van om hem te prijzen… en zo zal dat in jouw geval ook zijn. 

De volgende keer dat je worstelt met beklemmende twijfels, bid dan net als de wanhopige vader in Markus 9. 

En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp.” – Markus 9:24 

En dat is wat Jezus dan zal doen. 

Laten we praten: Hoe heeft God jou geholpen om van twijfel naar geloof te gaan?   

Heb God Groots Lief!

Angela

Reacties