Doorgaan naar hoofdcontent

Simon de Zeloot, Jezus de Oplossing…
‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons  de goddeloosheid en  de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’’ - Titus 2:11-14

Weet je wat zo geweldig is aan de Bijbel?

Voor even denk je dat je de levens van de twaalf discipelen aan het bestuderen bent, maar elke keer wanneer een ander karakter naar voren treedt krijg je weer een ander intentionele, prachtige inzage in Gods genadige hart.

Oh, Jezus, U bent zo geweldig.

Sally Lloyd-Jones heeft gelijk: elk verhaal fluistert Zijn Naam. ‘‘Er zijn veel verhalen in de Bijbel, maar ze vertellen allemaal een groot verhaal. Dat is het verhaal van de Liefde van God en hoe hij hen redt.’’

Jezus kwam inderdaad om de wereld te redden, maar het ging niet zoals de wereld dat had verwacht. En nu we deze week een beetje meer hebben geleerd van Mattheüs en Simon de Zeloot, word ik er weer eens aan herinnerd dat Jezus het tegenovergestelde doet van al mijn vleselijke neigingen.

Als het aan mij zou liggen zou ik sowieso het makkelijkste pad kiezen: mannen met goede reputaties - weinig drama, veel tact - en ik zou zeker alles en iedereen die meer tegenstellingen opwekt - in een al gevoelig politieke omgeving - uit de weg gaan. Want uiteindelijk willen we de wereld redden, en daarvoor moeten we inkopen doen. Laten we eerlijk wezen, Ik wil dat de discipelen mij in een goed daglicht zetten. Je weet wel, dat ze samen met mij het koninkrijk een succes maken.

Maar wat betreft Jezus niet.

Jezus had een wereld te redden, en bij elke stap wilde Hij ons laten weten dat absoluut niets of niemand voorbij zijn helende bereik was.

En dat is gewoon wie Hij is. Hij koos het moeilijke pad voor ons, en dat sloopt mij compleet.

Jezus deinst niet terug voor zwakheid, moeilijkheden, een zwaar verleden of harde scheidingen. Om precies te zijn, dat is waarvoor Hij is gekomen (Mattheüs 9:12-13). We weten al dat Jezus mensen van allerlei gebruikt - degenen die jij en ik al hebben afgeschreven, en het lijkt erop dat de minder de mens, de beter God hem of haar kan gebruiken.  

Het is een ding om te werken met de gehaaste, brutale persoonlijkheid van Petrus of de stille, bescheiden Andreas, maar een tollenaar en een Zeloot? De Zeloten stonden bekend als een fanatieke, Joodse groep. Zij haatten de Romeinen op zo’n extreem level dat hun passie voor Israël en de wet hen veranderde in koelbloedige moordenaars. Ze twijfelden niet te doden of gedood te worden voor hun doel zelfs al zou het betekenen dat ze hun eigen vrouwen en kinderen zouden opofferen. Als we vandaag de dag kijken naar hun methoden zouden we het pure gestoordheid vinden. Het was een passie die totaal doorsloeg - een menslievende houding diedoor zonde en het najagen van wereldgelijkheid en macht werd verduisterd.

Simon was de Zeloot.

Maar Jezus is de Oplossing.

Zoals het wandelen met Jezus de discipelen veranderde, zo verzachtte een ontmoeting met Jezus Simons hart en veranderde elke misplaatste, roekeloze ijver in een ongeëvenaarde, verlangende passie voor zijn Redder. Jezus’ volgers zouden komen op uitnodiging, niet door dwang; door dienend leiderschap in plaats van zelfverheerlijking. De manier waarop Jezus de twaalf koos en leidde was lieflijk en een opzettelijke voorbereiding voor de tegen-culturele taak die Hij hen later zou aanwijzen.  

“Jezus’ voorbeeld van dienend leiderschap onderscheidt hem van vele historische, religieuze leiders. Hij was niet een God die regeerde over zijn volgers en eiste dat zij Hem zouden volgen of gehoorzaamheid afdwong door autoriteit en angst. In plaats daarvan riep Hij hen tot de uitnemendheid van heiligheid en diende Hij hen liefdevol om zo hun harten te winnen en te laten zien hoe je de harten van anderen kunt raken’’ - Sally Clarkson

Jezus zou later Simon en de anderen vragen uit hun comfort zone te stappen en in volle ijver anderen net als zij te bereiken...

Degenen die te gebroken en te ver heen waren volgens anderen.

Degenen gelabeld als te gewoontjes en niet waard om na te jagen.

Degenen wier harten versteend en koppig waren.

Degenen die teveel verknocht waren aan de wereld om haar schatten achter te laten.

Jezus koos de moeilijke weg en offerde Zichzelf op voor deze mensen wanneer Hij de discipelen koos en toen Hij koos voor het kruis.

Waarom?

‘‘Opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.’’

Oh Jezus, U deed dat voor mij.

Aangezien U de Oplossing bent, laat mijn leven in teken staan van Volledig Toegewijd, wat het ook kost … VERLANGEND (klaar en met verwachting!) om te doen wat goed is…

Zodat zij U mogen zien.

*Overdenking: Waartoe roept God jou vandaag om goed te doen?

Aan Zijn voeten,


 
 


Reacties