Doorgaan naar hoofdcontent

Jezus is God
Jezus is de zoon van God. Maar, Jezus is God.  

De drie-eenheid is een van de goddelijke mysteries. Ik denk niet dat we deze kant van de hemel ooit volledig zullen kunnen begrijpen. 

Een van mijn favoriete manieren om dit uit te leggen komt uit een kinderboek van Joanne MarxhausenA Picture of God 3 in 1 (Een beeld van God drie in een). Dit boek vergelijkt God de Vader, Zoon en Heilige Geest met de drie delen van een appel – de schil, het vlees en het klokhuis. De verschillende delen van de appel hebben verschillende doelen en zijn uniek, maar ze zijn allemaal onderdeel van de appel. En de appel is niet compleet als een van de onderdelen ontbreekt. Zo zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest ook allemaal verschillende maar verbonden elementen van de ene ware God.  

Dus, hoe weten we nu dat Jezus God is? 

  • Jezus concludeerde meerdere keren dat Hij God is: 

  • ‘De Vader en Ik zijn één,’ (Johannes 10:30) 

  • Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.   …  Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is.’ (Johannes 14: 9 en 11) 

  • U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.’(Johannes 13:13) 

  • God noemt Jezus God: ‘…maar tegen de Zoon zegt Hij:  Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid.’ (Hebr. 1:8) 

  • God zegt dat de engelen Jezus moeten aanbidden (Hebr. 1:6). En de Schrift zegt expliciet dat alleen God aanbeden mag worden. (Ex. 34:14, Deut. 8:19). 

Dit zijn slechts voorbeelden van passages die ons laten zien dat Christus God is. Sommige niet-gelovigen stemmen ermee in dat Jezus heeft geleefd, maar ze bepleiten dat hij een profeet of morele leraar was. C.S. Lewis benoemde deze houding goed in Onversneden Christendom (Mere Chritianity):  

“Ik probeer hier te voorkomen dat iemand de dwaze uitspraak kan doen die mensen vaak over Hem doen: Ik ben er klaar voor om Jezus als een grote morele leraar te accepteren, maar ik accepteer niet dat Hij beweert God te zijn. Dat is iets wat we niet moeten zeggen. Een man die slechts een man was en zei wat Jezus zei zou geen geweldige morele leraar zijn geweest. Hij zou of een gek zijn – net zozeer als iemand die zegt dat hij een gepocheerd eitje is – of hij zou de duivel of de hel zijn. Je moet je keuze maken. Of deze man was, en is, de Zoon van God, of hij is een geschifte man of nog iets ergers. Je kunt hem voor gek verslijten, je kunt hem bespugen en hem doden als een demon, of je kunt aan zijn voeten neerknielen en hem Heer en God noemen, maar laten we geen neerbuigende onzin verkondigen door hem een geweldig grootse leraar te noemen. Hij heeft die optie niet open gelaten. Dat was niet wat hij wilde.” 

God was onder ons. Hoewel de mensen die vandaag leven Jezus nooit in levende lijve zullen zien tot we in de hemel komen of tot Hij terugkomt, laat het model dat God koos nog steeds Zijn authenticiteit zien. We leven in een wereld met veel afleiding, constant in contact maar zonder emotionele beschikbaarheid. Maar God, die heerst over elk detail in het universum, is niet afgeleid van of emotioneel onbeschikbaar voor Zijn schepping. Hij stuurde geen stagiaire en geen sms of uitnodiging. Hij kwam persoonlijk, en Hij leefde met Zijn volk. Nu we leven aan deze kant van het kruis, hebben we Gods woord om ons te leiden. En als we geloven, hebben we ook de Heilige Geest in ons om ons te helpen en te leiden (Rom. 8:26). 

Jezus was volledig mens en volledig God. Onze reactie daarop zou een van ontzag moeten zijn, van verwondering, nederigheid en bemoediging. God gaf genoeg om de mens dat Hij een deel van zichzelf zond om te onderwijzen en uiteindelijk om een oneerlijke dood te sterven om onze zonde te verzoenen. Jezus heeft elke verleiding gekend en Hij heeft elke emotie die een mens kent gevoeld. 

Ik denk dat we God te vaak als afstandelijke ordehouder zien, zittend op een troon ergens ver weg. Maar een beeld dat de waarheid meer benadert is dat Hij een aanwezige, zachtaardige en genadige Vader is. Hij ziet ons door Jezus ogen; verlost en gereinigd.  

Onze God ziet ons. Hij kent ons. Hij is zich volledig bewust van onze mogelijkheden voor Zijn koninkrijk en ook van de beperkingen van onze menselijkheid. En daar ontmoet Hij ons.  

Genade en Vrede, 

Sara  


Reacties