Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe Is Jouw Gehoor?Ik beeld me in dat wanneer iemand Thomas kaarten voor een bepaald tijdverdrijf had willen proberen te verkopen, hij sceptisch zou zijn geweest. Het lijkt erop dat Thomas’ persoonlijkheid ervoor zorgt dat hij voorzichtig, bedachtzaam en soms ook twijfelachtig is. Ik zie een Thomas voor mij die wat stiller is, dingen opneemt en daarover doordenkt. Natuurlijk weet ik niet of hij zo was, maar we weten wel dat hij twijfelde. En soms twijfelde hij aan God, al is hij niet de enige. Wij twijfelen allemaal aan God en vaak weten we niet eens waarom. Dit is zeker zo als we kijken naar Gods goedheid en voorzienigheid. Sommige mensen vragen zich af of God wel het beste met hen voorheeft. Anderen zijn bang dat Hij niet in hun noden voorziet. En er zijn mensen die voelen alsof Hij hen vergeten is. Weer anderen geloven soms dat God alleen maar pijn veroorzaakt in hun levens. We hebben allemaal wel eens moeite om te geloven. Het lijkt erop dat twijfel een onderdeel is van geloven.  

Dus hoe kunnen we dit veranderen? Hoe vechten we tegen twijfel en kunnen we ons geloof versterken?

Paulus vertelt ons in de Romeinenbrief dat geloof door het horen van Gods Woord komt. Er zijn verschillende manieren waarop wij Gods Woord kunnen ‘verstaan’, maar al die manieren versterken ons geloof.

1.     We horen door te lezen.

Als christenen weten we dat ons geestelijk leven erg afhankelijk is van wat wij lezen in Gods Woord. Dit is waarom de Schrift met brood vergeleken wordt. Het is wat ervoor zorgt dat wij groeien en sterk blijven. Het weerhoudt ons ervan geestelijk ziek of bloedarm te worden. Dus elke keer wanneer je de Bijbel opent en een stukje leest, voed je je ziel. Wanneer je de Bijbel leest, spreekt God tot jou en groeit je geloof.

2.     We horen door de prediking van het Woord.

Hoewel stille tijd nemen belangrijk is, moeten we ook het Woord gepredikt horen. Dit doet het volk van God al zolang als we ons kunnen herinneren. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament komen mensen van het volk van God bij elkaar om het Woord te horen en uitleg te krijgen. Ons vers in Romeinen 10 is hier erg duidelijk over: ‘‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’’

We moeten ervoor zorgen dat we kerken met een Bijbels geluid bezoeken met leiders die de Schrift hoger achten dan interessante verhalen en leuke anekdotes; van wie de preken onderbouwd zijn met teksten en deze ook uitleggen en ons helpen de praktische toepassingen te zien en ons wijzen op Christus. Hoewel verhalen leuk en ook grappig kunnen zijn, is het Gods Woord alleen dat verandert, bemoedigt en ons geloof sterkt.

3.     We horen door ons te verdiepen in wie Jezus is.

Ik weet dat dit raar klinkt, maar Johannes vertelt ons dat in het beginne het Woord was, en het Woord was bij God, en het Woord was God (Johannes 1:1). Daarna ontdekken we dat dit ‘Woord’ hetzelfde Woord is dat de Wereld schiep en onderhoudt. Toen de tijd rijp was, werd het ‘Woord’ vlees (Johannes 1:14) en Hij kreeg de naam Jezus.

Hoe goed ken jij dit Woord? En daarmee bedoel ik niet alleen de grote gebeurtenissen in Zijn leven. Weet je wat wij ontvangen door Zijn leven? Zijn dood? Zijn opstanding? Weet je hoe Zijn doop wees naar Zijn dood? Hoe Zijn verleiding Hem voorbereidde op medeleven met Zijn volk?   

Wanneer lees je de Bijbel of wanneer je een preek hoort, luister je dan goed? Of hoor je de makkelijke woorden en laat je de moeilijke dingen links liggen?

Geloof groeit door het horen en ontvangen van alles dat ons gegeven is in de Schrift, door onszelf onder te dompelen in de persoon Jezus, door te accepteren alles wat Jezus heeft gezegd, en door te rusten in het goede nieuws van Zijn vergeving en gerechtigheid.

Thomas twijfelde, maar toen zijn ogen eenmaal geopend waren voor wie Jezus was, veranderde zijn twijfel in geloof. Geloof geeft lef, en voor Thomas betekende dit dat hij zijn leven gaf voor het evangelie van Jezus. Wees bemoedigd! Thomas was geen superchristen. Hij was een normale man die veranderd werd door de kracht van Jezus. Jij en ik kunnen ook op die manier veranderen, maar we moeten het ‘Woord van God’ horen.

Ziende op Jezus,

 


Reacties