Doorgaan naar hoofdcontent

Een man die Filippus heetWelkom in de zesde week van onze studie over de twaalf discipelen van Jezus. Vandaag zoomen we in op Filippus, over wie we niet veel informatie hebben, net zoals bij veel van de andere discipelen. Zijn naam wordt in elk evangelie genoemd, maar de enige keer dat we iets zien van zijn interactie met Jezus, is in Johannes 6.  

Een menigte heeft zich verzameld om te horen wat Jezus onderwijst. Het is goed mogelijk dat velen van hen ver hebben gereisd om deze Grote Leraar te horen. Ze waren daar de hele dag en velen van hen kregen trek. 
Dat is het moment waarop Jezus zich richt tot Filippus en hem vraagt waar ze wat te eten kunnen kopen voor al deze mensen. We zien dat Jezus Filippus test, want de tekst laat ons weten dat Jezus al wist wat Hij zou gaan doen. Ik vind het geweldig dat Jezus Filippus’ geloof op de proef stelt op dit moment. Hij hield niet eens rekening met de mogelijkheid dat het voor Jezus net zo makkelijk was om  al deze mensen van voedsel te voorzien als het was om de zieken te genezen. 

Net als Filippus bevinden we ons vaak in een situatie waarin we leiding of hulp nodig hebben en we zoeken overal, behalve bij God. We vragen onze vrienden, we praten urenlang met familieleden, we zoeken op het internet… maar we gaan niet naar de God van alles kracht en wijsheid.  

In Filippenzen 4 vertelt Paulus ons dat God wil voorzien in al onze noden. Er staat niet dat hij dat ‘misschien wel doet’, maar dat hij het ‘zal doen’. Hij zal voorzien als je in nood bent! Dit is erg belangrijk omdat God zijn belofte nooit verbreekt. Hij vergeet ze niet en gebruikt geen smoesjes. Hij zal voorzien voor jou en mij, hoewel het misschien niet gaat zoals wij het hadden gepland of hadden gehoopt. Geloof begrijpt dat Gods manier beter is dan onze manier.  

Jezus testte Filippus en onderwees hem daarna. Hij liet deze discipel zien dat de Zoon van God op wonderlijke wijze in voedsel kon voorzien voor al deze mensen. Hij gaf 5000 mensen te eten van vijf kleine broden en twee vissen. Ik weet zeker dat Filippus – net als de rest van de discipelen – verbijsterd moet zijn geweest. Ik hoop dat die ervaring hun geloof sterk en volwassen maakte.  

God voorziet nog steeds voor Zijn mensen. 

Zonder Hem zouden we niet eens in leven zijn. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben voor ons leven en ons geloof 

Hoe moedig of hoe verlegen ze ook waren, hoe slim of hoe onwetend, boven en in de discipelen woonde hun geweldig grote God die elke dag voorzag in wat zij nodig hadden om te groeien in heiligheid en om het goede nieuws van Jezus te verspreiden. 

Boven en in elke gelovige woont onze geweldig grote God, die voorziet in alles wat we elke dag van ons leven nodig hebben. Begrijpen we zijn wegen altijd? Nee. Maar we houden vast aan de waarheid dat God goed is en dat Hij Zijn woord houdt.  

Kijkend naar Jezus, 

Jen


Bid en vraag God om je bewust te maken van de vele manieren waarop Hij voorziet in al jouw dagelijkse noden. Houd deze week een lijst bij van al Zijn voorzieningen - zowel groot als klein - en dank Hem voor al Zijn goedheid en genade. 


Hier vind je het leesplan en het weekvers voor week 6:
Reacties