Doorgaan naar hoofdcontent

De Maaltijd Delen Met Zondaren


Ik weet niet hoe het met jou zit, maar nu ik de afgelopen drie weken meer lees over de discipelen, ga ik alleen maar meer van Jezus houden. 

Ik vind het geweldig dat Hij mannen koos die niemand anders uitzocht. 

Mannen zoals Mattheus, die verreweg de meest notoire zondaar was van de gekozen discipelen, omdat hij een Joodse belastinginner was. 

“Mattheus was een tollenaar, en belastinginner stonden sociaal gezien gelijk aan hoeren (zie Mat. 21:32). Voor een Joodse man als Mattheus was het nog erger om tollenaars te zijn.  Zijn broep zorgde ervoor dat hij zijn landgenoten verraadde, dat hij een sociale paria was en helemaal onderaan de rangorde stond. Hij zou religieus gezien ook een verschoppeling zijn geweest; iemand die niet in de synagoge mocht komen.’ – John MacArthur 

En toch was er voor Jezus niet veel voor nodig om langs Mattheus tollenaarshuisje te lopen en te zeggen: ‘Volg mij.’ Slechts twee korte woordjes veranderden zijn leven voor altijd. 

De bijbel zegt in Mattheus 9:9 dat Mattheus ‘opstond en Hem volgde.’ Vanaf het begin deed Mattheus precies wat Jezus zei. 

Hier zien we een man, die – ondanks zijn werk – een hart had dat God wilde kennen. Wegens onbekende redenen belandde Mattheus in deze verguisde beroepsgroep die een Joodse man maar kon kiezen: het was een behoorlijk lucratieve baan die gehaat was bij zijn volk. We weten niet wat Mattheus ertoe bracht om deze baan aan te nemen en zo  een verschoppeling onder de zijnen te worden. Maar wat we wel weten, is dat hij bereid was om alles achter te laten toen hij de kans kreeg om bij Jezus te zijn. 

Ik ben zo blij dat Mattheus niet op mij lijkt.  

Het DIRECT volgende vers dat we lezen, laat weten dat Mattheus Jezus en de andere discipelen heeft uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. En hij had ook al zijn vrienden uitgenodigd! Dat zijn vrienden die dezelfde sociale status hebben als Mattheus – tollenaars en zondaars – het type mens dat geassocieerd wordt met een man als Mattheus. 

En net zo snel als Mattheus Jezus ontmoette, wilde hij al zijn vrienden ook kennis laten maken met Hem. Dus hij zorgde voor een manier waarop dat mogelijk zou zijn.  Hij stelde zijn huis open en hij gaf hen te eten. 

En Jezus en Zijn discipelen aten met hen in Mattheus’ huis. 

Oh, wat hou ik toch van dit stukje in de bijbel! Ik vind het geweldig dat Jezus naar Mattheus ging. Hij ging naar een gedeelte van de stad waar Mattheus’ tollenaarshuisje was. Hij ging naar Mattheus’ kant van de stad om te eten en hij zat aan tafel met Mattheus’ vrienden.  

Jezus en de andere discipelen gingen naar Mattheus’ ‘soort’ en in Lucas 15:1 lezen we dat Lucas zegt dat ‘al de tollenaars en de zondaars nu bij Hem kwamen om Hem te horen. 

De God van het heelal, gehuld in menselijkheid, ging naar hun kant van de stad en at met hen.  

Naast Mattheus had niemand zich afgekeerd van zijn levensstijl, zijn verslaving of zijn zonde. Maar Jezus ging naar hen toe, ging zitten en at met hen en daarom kwamen ze dichter bij Hem. 

Ik zou willen dat ik kon zeggen dat ik me met Jezus en Zijn discipelen kan identificeren. Maar om eerlijk te zijn, heb ik er in mijn leven nog geen prioriteit van gemaakt om bewust naar de verkeerde plekken in de stad te gaan. Ik heb er geen prioriteit van gemaakt om naast mensen die Jezus niet kennen te gaan zitten. Ik heb mezelf toegestaan om zo druk te zijn met opvoeden, taxiën naar sportactiviteiten, zorgen voor mijn familie en het leiden van een bediening dat ik erin gefaald heb om te zien dat er net buiten de muren van mijn huis ook een bediening is. 

Als we naar Jezus’ voorbeeld kijken, is er niet veel voor nodig. Het is alleen maar nodig om te kiezen waar ik ga winkelen of waar ik mijn dagelijkse activiteiten doe. Maar ik moet die dagelijkse activiteiten doen met ogen zoals die van God – ik moet kijken hoe Hij kijkt naar mensen en dan kan ik met hen in contact komen tijdens de dingen die ik doe. Een uitnodiging en een maaltijd en de vrienden van Mattheus waren dichter bij Jezus gebracht. Oh, dat maakt me nederig. Ik wil meer lijken op Jezus en Zijn discipelen. 

Toen de Farizeeërs dit zagen, vroegen ze de discipelen: “Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars?” – Matth. 9:11 

Hoe vaak had ik een oordeel over mensen die ver van God af waren? Ik word veroordeeld als ik het vers lees en het trotse oordeel dat doorklinkt in hun vraag lees. Ik weet dat ik Jezus dezelfde vraag wel eens heb gesteld. 

Jezus antwoordt: “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.” – Matth. 9: 12-13 

Ironisch genoeg waren het degenen die Jezus bevroegen degenen die Hem net zo hard nodig hadden als de ‘zondaars’ met wie Jezus at. Ze wisten dat alleen niet. Zolang de Farizeeërs erop aandrongen dat de religieuze elite de schone schijn ophield, was er niets wat Jezus voor hen kon doen. Ze realiseerden zich niet dat ook zij een dokter nodig hadden. Zij hadden het ook nodig om aan tafel te gaan met de Grote Genezer. 

Als het eropaan komt, hebben we Jezus allemaal nodig – tollenaars, zondaars en degene die zichzelf tot de religieuze elite rekent. We hebben allemaal een goede maaltijd met onze Heer nodig zodat we dichter bij Hem kunnen komen.  

Laten we praten: Wat denk je dat Jezus bedoelt met ‘Ik wil barmhartigheid en geen offer’? En hoe kunnen we dat waarmaken in ons leven? 

Heb God Groots Lief! 

Angela 


Kijk eens of er mogelijkheden zijn om je huis open te stellen en een maaltijd aan te bieden aan iemand die je anders misschien niet zou uitnodigen. Misschien is het een buurman die het moeilijk heeft en die Jezus’ reddende genade niet kent. Of misschien is het een collega die eenzaam is en geen familie om zich heen heeft. Misschien is het een familie in je gemeenschap die het nodig heeft om eens met anderen aan tafel te gaan en hun liefde te proeven. Wie het ook is, wat de plaats ook is… laten we er een prioriteit van maken om meer op Jezus en zijn discipelen te gaan lijken in ons leven. Laten we ons uitstrekken naar anderen die niet op ons lijken en aan tafel gaan met hen, om hen in de gelegenheid te stellen om dichter bij Jezus te komen.    


Hier vind je het leesplan voor deze week en het weekvers.
Reacties