Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 vrijdag


DAG 5 – VRIJDAG
Petrus Geloof Geeft Hem Lef
LEES: Mattheüs 16:13-18; Handelingen 4:1-13 
SOAP: Mattheüs 16:18; Handelingen 4:13

Petrus was de eerste discipel die Jezus Christus als Messias, de Zoon van God beleed. Deze belijdenis van geloof door Petrus, en uiteindelijk ook van de andere discipelen, zou het fundament worden van de gemeente. De discipelen waren geen bijbelleraren of religieuze leiders, maar hun geloof en de autoriteit van Jezus hebben hen tot leiders van de vroege kerk gemaakt.

Hoe twijfel jij aan je roeping om in Gods koninkrijk te werken? Onze heilige God roept gewone mensen om een onderdeel te zijn van Zijn bijzondere werk. God is oneindig groot en Hij is bij elke taak die Hij uitdeelt en Hij blijft trouw aan hen die Hem vertrouwen en gehoorzamen.


Vader God, ik dank U dat U mij wilt gebruiken en toerusten om trouw Uw mensen te dienen en hen te zegenen. Heer, help mij om te focussen op Uw overvloed in plaats van te kijken naar mijn eigen tekortkomingen. Amen. 

Reacties