Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 maandag


DAG 1 - MAANDAG
Simon (zijn karakter)   
LEES: Johannes 18:10; 13:5-9     
SOAP: Johannes 13:8-9

Twaalf gewone mannen werden gekozen door God om de geschiedenis in te gaan. Ze hadden allemaal een andere persoonlijkheid en kwamen uit verschillende culturen en achtergronden. Maar verenigd door de Heilige Geest hebben ze de levens van miljoenen mensen veranderd door te bouwen en te werken aan de kerk van de eerste eeuw.

Impulsieve en emotionele Simon Petrus werd door Jezus uitgekozen en veranderd in een leider van de discipelen. De jaren die Petrus met Jezus had gewandeld hadden hem geleerd zijn eigen wil over te geven aan de Heer en te dienen in nederigheid.
Waar roept God jou om Zijn mensen te dienen en Zijn evangelie te delen met moed en nederigheid? God is bij machte om alles voor Zijn glorie te gebruiken, ook ons falen, onze zwakheid en onze onkunde. Alles wat wij moeten doen is ons overgeven en bereid te zijn voor Hem.

Vader God, ik dank U dat ik U mag dienen in Uw koninkrijk. Geef mij een hart om Uw mensen te zegenen en de moed om Uw hart te delen met hen die U niet kennen. Amen.

Reacties