Doorgaan naar hoofdcontent

Wat Discipelschap KostDeze week hebben we de zonen van Zebedeüs bestudeerd, Johannes en Jakobus, zij die prachtig gebruikt werden voor Gods glorie. In het gedeelte van vandaag leren we hoe ze stierven. Johannes was verbannen naar het eiland Patmos om de rest van zijn leven in eenzaamheid, zonder zijn familie of broeders in Christus. Jakobus was veroordeeld tot het zwaard door Koning Herodes als gevolg van christenvervolging. Beide broeders hebben zeer geleden om hun geloof, maar waren bereid hun leven af te leggen voor de glorie van Jezus Christus.

Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. - Mattheüs 16:24

Jezus zorgde ervoor dat zijn discipelen zich ten allen tijde bewust waren van het belang van hun volledige overgave en toewijding om zich te identificeren met Hem en Zijn kruis… ongeacht de consequenties. Voor de discipelen betekende ‘je kruis op je nemen’: afwijzing, vervolging en uiteindelijk de dood. En toch, hun hoop was gericht op de Jezus die zo diep leed om Zijn diepe liefde voor de mensen.

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. - 2 Timotheüs 3:12

Iedere gelovige zal een vorm van tegenwerping, vervolging en lijden meemaken wanneer we oprecht God zoeken en volgen. En ook al krijgen wij niet te maken met het martelaarschap zoals de meeste discipelen, het volgen van Jezus kan wel betekenen dat er over ons kwaad word gesproken, dat we bespot worden en gehaat. We kunnen worden buitengesloten op ons werk of binnen onze familie. Er is kans dat we vriendschappen verliezen, onze reputatie of onze baan.

Maar zelfs in de moeilijkste perioden, wanneer het voelt alsof de last te groot is voor ons om te dragen, mogen wij als gelovigen erop vertrouwen dat God genoeg is. Geen pijn of lijden in dit leven weegt op tegen het onmeetbare genot van het innig kennen van Jezus Christus. Aan deze belofte moeten we ons vasthouden.

Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb:  Een dienaar is niet meer dan zijn heer.  Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; - Johannes 15:20

De oproep om Jezus op een intieme manier te kennen, betekent dat we delen in Zijn lijden, zodat wij ook delen in Zijn eeuwige glorie. Vervolging en lijden zal Gods kinderen niet verslaan. Gods plannen op aarde zijn vervuld wanneer Zijn volk met Jezus één zal worden en gewillig alles opoffert om meer op Hem te lijken. God belooft aan de gelovigen dat pijn en lijden zal eindigen en de dood verzwolgen zal worden in de overwinning.

Onze toekomst is helder.

Johannes en Jakobus lieten alles achter om Jezus te volgen. Zij offerden alles op om Hem groot te maken en zij kregen alles terug. Twee simpele vissers gaven zich compleet over aan God, en door hun leven heen bewees God hun Zijn buitengewone macht en kracht. Wat weerhoudt ons ervan hetzelfde te doen als zij?

Hoe ervaar jij Gods aanwezigheid en vreugde in je leven, terwijl je het offer van Jezus volgen doorstaat? Hoe kunnen we voor je bidden in je toewijding in het volgen van Jezus, wat de consequenties ook mogen zijn?

Vrede en genade wens ik je toe,Terria Racy


Terria
 werkt mee bij de LGG teams voor bemoediging en social media. Ze woont in Virginia met haar man. Ze is de trotse moeder van twee prachtige dochters die studeren. Haar doel is om de millenniumgeneratie vrouwen te bekrachtigen en in vuur en vlam te zetten om Gods waarheid te ontdekken niet meer los te laten. Je kunt haar treffen als ze hard aan het werk is in een druk ziekenhuis. Daar luistert ze naar de verhalen van de patiënten en deelt ze de lessen en de liefde die God haar gedurende haar leven heeft gegeven. Ondanks dat haar leven soms wat chaotisch is, laat God altijd zien dat Hij sterk en liefdevol is.  

Reacties