Doorgaan naar hoofdcontent

En ze leefden nog lang en gelukkig, maar dan anders
We zijn aan het einde gekomen van het boek Ruth, maar we eindigen het verhaal niet met ‘Ruth en Boaz leefden nog lang en gelukkig,’ maar we eindigen met een genealogie.  

Als we eerlijk zijn, zullen we toegeven dat de meesten van ons het niet leuk vinden om de geslachtsregisters te lezen in de Bijbel. We lezen er vlug overheen of slaan ze helemaal over. Meestal staan ze vol namen die we nauwelijks kunnen uitspreken en met mensen van wie we nog nooit hebben gehoord. Maar genealogieën zijn belangrijk – anders zou God ze niet hebben opgenomen in zijn Woord. 

Door geslachtsregisters zien we hoe God gewone mensen gebruikt voor zijn buitengewone werk. 

Hoe geweldig het boek Ruth als liefdesverhaal ook is, we zien dat Naomi, Ruth en Boaz deel uitmaken van een veel groter verhaal: een verhaal dat is geleid door de hand van God om toekomstige gebeurtenissen mogelijk te maken die zullen leiden naar de komst van de Verlosser. We zien dat Hij dit bewerkstelligt door gewone mensen te gebruiken, zoals Ruth, met gewone levens, zoals dat van een akkerbouwer, in een klein onbeduidend plaatsje dat Bethlehem heet. God gebruikt, in Zijn soevereine wijsheid, wat wij misschien als onbeduidend en onderdanig zouden afdoen om iets buitengewoons te doen. En was is er nou meer buitengewoon dan dat een Bloedverwant die Losser is, wordt geboren als afstammeling van Boaz en Ruth?! 

Geslachtsregisters laten ook zien dat wij erbij horen. Als je jouw genealogie bestudeert, zal je snel zien dat je hoort bij een familie en een nalatenschap; bij een bepaalde cultuur en etniciteit. Maar degene die vertrouwt op Jezus heeft het onverdiend privilege dat je bij de familie van God mag horen. We hebben een nalatenschap gekregen vol van genadevergeving en opofferende liefde. 

Wij mogen leven in een cultuur waar schoonheid wordt gemeten aan een veranderd hart, niet aan de vorm van onze lichamen of aan hoe goed je haar zit; waar acceptatie is ontvangen en wordt gegeven omdat we allemaal het gedeelde bloed van Jezus door onze aderen hebben lopen.  

Geslachtsregisters zijn belangrijk omdat we daaraan kunnen zien dat God imperfecte mensen gebruikt voor zijn perfecte plan. In Mattheus 1 zien we de genealogie van Jezus en in die lijst zien we een heleboel mensen die er in hun leven een rommeltje van hebben gemaakt. We zien Jacob staan, die een leugenaar en een dief was, Rachab, die een voormalige prostituee was, en David – die vreemdging en een moord pleegde – en toch laat God de Messias uit deze lijn van buitenbeentjes komen.  

Dit moet ons bemoedigen. Er zijn geen perfecte mensen, en toch gebruikt God ons. Hij gebruikt ons door ons dagelijks leven om het werk voor Zijn koninkrijk te verrichten.  

Blijf trouw aan de roeping die God voor je heeft, hoe gewoontjes dat misschien ook voelt. Jij bent ook een deel van een groter verhaal… een verhaal over het koninkrijk van God. 

Kijkend naar Jezus, 


Doe mee met onze ZOMERSTUDIE: Volledig Toegewijd! Christus volgen, wat het ook kost. 

Veel mensen kunnen zo de acteurs uit hun favoriete show opnoemen of alle spelers van hun favoriete sportteam. Er zijn echter maar weinig christenen die de twaalf discipelen van Jezus zo kunnen opnoemen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer; Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd; Simon Kananites en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. (Mattheüs 10:2-4). 

Dit waren de twaalf mannen die Jezus koos om zijn naaste metgezellen en medearbeiders te worden tijdens zijn driejarige bediening. En het zijn de levens van deze twaalf mannen die we de komende zes weken gaan bestuderen in deze Love God Greatly studie.
  
Nodig je vriendinnen uit, nodig een groep uit bij jou thuis en doe mee deze zomer, als we de levens van de twaalf discipelen besturen en ook Volledig Toegewijd aan Christus zullen worden 

Reacties