Doorgaan naar hoofdcontent

Christus Volgen, Wat Het Ook KostJezus volgen is meer dan ja-knikken, je hand opsteken, iets ondertekenen of een gebed herhalen – hoewel iemand die tot Jezus komt deze dingen wel kan doen. Jezus volgen betekent dat je niet terugkeert naar je gewone leven, dat het enige verschil zou zijn dat je naar de hemel gaat. Jezus volgen is stoppen met alleen op jezelf te vertrouwen en alles wat we hebben aan Hem overgeven. Niets minder dan dat is discipelschap– Randy Alcorn 

Voordat ik op reis ga, schiet ik in een soort obsessieve voorbereidingsmodus. Ik schenk niet alleen aandacht aan wat nodig is. Het is alsof er een alter-ego tevoorschijn komt en voor ik het in de gaten heb ben ik vergeten kasten aan het opruimen, strijk ik bergen was weg die er al weken lagen en schuur ik verborgen plekjes in mijn huis die zelden worden schoongemaakt. Al die taken die ik meestal niet doe zijn ineens prioriteit als ik eraan denk wat ik allemaal achterlaat. Weet je wat het verdrietige is van dit vreemde fenomeen? Je betaalt er een hoge prijs voor. Ik ben vaak zo gehecht aan het hier en nu dat ik de vreugde voor wat nog komt opoffer.  

Als Jakobus en Johannes bij de discipelen horen die Jezus onmiddellijk volgden, ben ik de discipel die aarzelt. 

Als het aankomt op het volgen van Jezus, ervaar ik vaak weerstand tegen de nieuwe richting die we opgaan als dat betekent dat ik het comfortabele achter moet laten om het grote onbekende te omarmen. Ik weeg vaak af wat ik moet opofferen voordat ik instem. Ik voel me vaak geïntimideerd door de menigte en hou me in als ik weet dat Hij me roept om mijn mond open te doen. Vaak ben ik zo gehecht aan het hier en nu dat ik de ongeëvenaarde vreugde van wat nog komt opgeef. De ongeëvenaarde vreugde van intiem en onmiddellijk volgen van Jezus. 

Maar Jakobus en Johannes aarzelen niet.  

Jezus riep hen en ze lieten alles achter om Hem te volgen: relaties, verantwoordelijkheden en hun leven. Geen voorbereidingen, geen dramatische overtuigingskracht, geen obsessie met hun agenda’s en zonder vast te houden aan het verleden. Man, ik zou willen dat ik zo kon volgen. 

Ik word overweldigd als ik denk aan de definitie van dit woord en hoe het zich verhoudt tot mijn wandel met Christus: 

On-mid-del-lijk:  

  1. Ineens; meteen 

  1. Zonder tussenliggende tijd of ruimte 

Dit ene ding blijkt steeds weer waar te zijn in mijn leven: de mate waarin ik bereid ben om Jezus te volgen verhoudt zich proportioneel tot de nabijheid van mijn relatie met Hem op dat moment. Jakobus en Johannes waren vasthoudend in de manier waarop ze Jezus volgden omdat ze geloofden dat Jezus was wie Hij zei dat Hij was. Hoewel ze nog veel te leren hadden, vertrouwden ze erop dat het volgen van Jezus van groter betekenis was dan wat ze er ook voor zouden moeten opofferen. Ze vertrouwden Hem niet alleen, ze werden ook getransformeerd door Zijn aanwezigheid. Ontegenzeggelijk veranderd, ze lieten alles achter dat tussen hen en hun toegewijde relatie met Jezus in zou kunnen komen te staan. 

Een echte ontmoeting met Jezus verandert alles. 

Hoe zit het met jou? 
  
Aarzel je wel eens om ergens heen te gaan? 

Wat vind jij lastig om op te geven? 

Aarzel je wel eens om je mond open te doen? 

Het zou kunnen dat deze aarzelingen– wat het ook is wat je tegenhoudt van complete overgave om Christus te volgen – gevoed worden door de idolen van deze wereld die heel subtiel plaats hebben genomen op de troon van je hart. Maar als we verzadigd zijn met Zijn Woord en Zijn aanwezigheid bewust zoeken is de veranderingskracht van Christus in ons ontegenzeggelijk! Het opgeven lijkt dan helemaal niet zoveel te kosten. Ons vertrouwen in Zijn autoriteit en goedheid klimt tot grote hoogte. Als we onze wil opgeven voor Zijn wil winnen we zoveel… omdat Jezus zelf de grootste schat is. 

Jezus gaf Jakobus en Johannes later de naam Zonen van de Donder. Zo wordt een tipje van de sluier opgelicht en zien we hoe hun gepassioneerd discipelschap de wereld op z’n kop zette voor Christus. Als mensen die dicht bij Jezus leefden leerden zij hoe ze hun felle persoonlijkheden konden inzetten en ze groeiden in nederigheid, genade en dienstbaarheid. Jakobus zou de eerste van de twaalf zijn geweest die gemarteld werd om zijn geloof. Johannes’ radicale transformatie zou ervoor zorgen dat hij bekend kwam te staan als de apostel van de liefde en als degene aan wie Jezus tijdens de kruisiging vroeg om voor Zijn moeder te zorgen.  

Ze volgden Jezus, ongeacht de kosten… en het begon allemaal met één ‘ja’. 

Wat moet JIJ overgeven en waar moet je ‘ja’ tegen zeggen als Hij roept vandaag? 

En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.” – Markus 1:20  

Ik heb besloten om Hem te volgen. Ik keer niet terug, ik keer niet terug…. 

Aan Zijn Voeten, 

Whitney 


Uitdaging van week 2: identificeer een gebied in je leven waarbij je aarzelt om Christus helemaal te volgen. Bid en vraag God welke wereldse dingen je misschien tegenhouden, schrijf dan elke stap op die je deze week kunt nemen om in gehoorzaamheid te wandelen. 

Reacties