Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 woensdag
Lees: Ruth 3:10-11; Spreuken 31:31 
Soap: Ruth 3:11  

Ruth was een prachtige vrouw, zowel qua karakter als uiterlijk. Ze ontsnapte niet aan de aandacht van Boaz. Hij sprak lovend over haar, een moedige vrouw, krachtig en moreel integer. Haar reputatie als "goede vrouw" was duidelijk voor iedereen die haar ontmoet heeft sinds haar komst met Naomi.   

Als we ervoor kiezen om God te gehoorzamen en een rechtvaardig leven leiden, dan zullen de mensen om ons heen opmerken hoe de Heilige Geest ons leidt en hoe ons spreken, ons handelen en onze waarden veranderen. Integriteit en echt geloof klinken helder door in deze wereld die naar jou kijkt.

Vader, laat ons leven altijd naar U wijzen. We willen U volgen met ons hele hart, onze ziel en ons verstand al de dagen van ons leven. Amen. 

Reacties