Doorgaan naar hoofdcontent

Van lieflijk naar bitter
Het lijkt onmogelijk om hoop te hebben als je gevuld bent met pijn en verlies en als al je dromen in duigen liggen. Hoewel het moeilijk is om te geloven dat God dichtbij is, slaapt Zijn soevereiniteit nooit. Als onze pijn ontzettend diep is en onze twijfel enorm, blijft God bij ons… 

In deze passage maakt Naomi een geloofscrisis door. Velen zullen die diepte van haar pijn tegenwoordig begrijpen en delen die pijn zelfs. Ze heeft haar man en twee zonen verloren. Ze gaat terug naar Bethlehem – de plaats van haar God, haar geloof, haar volk. De terugtocht naar haar land zou haar hoopvol moeten stemmen, maar ze voelt zich leeg en wanhopig. Naomi, wat mijn lieflijke betekent, wil nu Mara worden genoemd. Dat betekent bitter.  

Naomi gelooft dat God haar straft in haar verdriet. Als we wanhopig zijn, kunnen onze harten het uitschreeuwen naar God, net als bij Naomi. 

Ik ben bitter, Heer, omdat U me grote bitterheid heeft aangedaan. 

Hoe kan dit nou Uw plan zijn, Heer? Heb ik U niet trouw gediend? Geeft u dan niets om me? 

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?  Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? – Psalm 13: 2 en 3 

God geeft niet alleen tijdens de goede momenten in ons leven Zijn volheid, genade en onstelpbare liefde. God kan onze twijfels, onze angsten en onze pijn tot Zijn glorie gebruiken. Niets wordt verspild of is zonder doel. We kunnen er zeker van zijn dat al onze strijd en pijn in de liefdevolle handen van een liefdevolle Vader zijn. 

Naomi noemde zichzelf Mara toen ze pijn leed, omdat ze er niet in slaagde om Gods genade te herkennen. Maar God had Naomi door Zijn genade jarenlang gezegend met een liefdevolle echtgenoot. Door Zijn genade kregen Naomi en haar man twee sterke zonen die in staat waren om voor haar te zorgen na de dood van haar echtgenoot. Door Zijn genade konden haar zonen trouwen met vrouwen, haar schoondochters, die respect hadden voor haar en haar eerden ondanks hun Moabitische opvoeding. Door Zijn genade kon Naomi terugkeren naar Bethlehem, nadat God het land had verlost van de hongersnood.  

Door Gods genade was Naomi nooit alleen. Ze kreeg liefde en toewijding van haar schoondochter Ruth, die dezelfde strijd doormaakte met pijn en verlies. Door Zijn genade zou Naomi de grootmoeder worden van Ruths oudste kind, Obed, en zou ze delen in de majestueuze afkomst van de familielijn van haar Messias, Jezus Christus. Gods genade is buitengewoon meer overvloedig dan onze omstandigheden, ons verleden of onze pijn. 

Gods genade geeft liefde, vriendelijkheid, genade en vergeving aan allen die Hem vertrouwen. Zijn genade verandert alles. Ons plan voor ons leven is vaak anders dan Gods doel voor ons leven. De uitdaging voor gelovigen is al onze ervaringen door Jezus Christus te zien en Zijn perspectief te vertrouwen, niet ons eigen.  

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,  mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.  – Psalm 13: 6 

Naomi dacht dat ze alles kwijt was. Ze dacht dat haar familie uitgestorven was. Ze dacht dat God haar geteisterd had. Naomi had het mis. Alles waarvan zij had gedacht dat ze het kwijt was, werd hersteld als deel van Gods plan, door Zijn grote liefde. Er zijn geen onbelangrijke mensen of omstandigheden in Gods verhaal. Zelfs wanneer we eraan twijfelen is Gods liefde voor Zijn volk eeuwig perfect, onvoorwaardelijk, onuitputtelijk tot het einde der einden.  

Hebben jouw omstandigheden jouw vertrouwen in God ontspoord? Hoe zouden jouw emoties je kunnen beperken in jouw mogelijkheden om Gods genade in je leven te herkennen? Hoe zou God jouw beproevingen kunnen gebruiken om je geloof te versterken en Zijn glorie te onthullen? Wat kunnen we voor je bidden als je Gods genade in je leven zoekt? 

Genade en vrede voor jou, 

Terria 


Terria Racy
Terria werkt mee bij de LGG teams voor bemoediging en social media. Ze woont in Virginia met haar man. Ze is de trotse moeder van twee prachtige dochters die studeren. Haar doel is om de millenniumgeneratie vrouwen te bekrachtigen en in vuur en vlam te zetten om Gods waarheid te ontdekken niet meer los te laten. Je kunt haar treffen als ze hard aan het werk is in een druk ziekenhuis. Daar luistert ze naar de verhalen van de patiĆ«nten en deelt ze de lessen en de liefde die God haar gedurende haar leven heeft gegeven. Ondanks dat haar leven soms wat chaotisch is, laat God altijd zien dat Hij sterk en liefdevol is.  

Deze week begint week 1 van onze studie over RUTH. Pak iets te drinken, sla je bijbel open en laten we ons samen verheugen over de geweldige manier waarop God werkt in onze levens.  Je kunt de studiegids over Ruth hier vinden of je kunt hem hier downloaden. 

Reacties