Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe Werkt SOAP?We zijn trots op jou.

We willen echt dat jij dat weet.

We zijn trots op jou, omdat je je toewijdt om in Gods Woord te zijn… om het elke dag te lezen en toe te passen in JOUW leven - het mooie leven dat onze Heer JOU gegeven heeft.

Elke sessie bieden we een studiedagboek aan bij de verzen die we lezen. Dit dagboek is ontworpen om je te helpen interactie te hebben met Gods Woord en je te leren om dieper te graven - je aan te moedigen te vertragen en echt te reflecteren op wat God tegen je zegt die dag.

Bij Love God Greatly gebruiken we de SOAP-Bijbelstudiemethode. Voordat we
beginnen, willen we graag een moment nemen om deze methode uiteen te zetten
en te delen WAAROM we aanraden het te gebruiken tijdens je stille tijd.


De SOAP-methode stelt je in staat dieper in de Bijbel te graven en meer te zien dan wanneer je enkel de verzen zou lezen en daarna weer gewoon je gang zou gaan. We moedigen je aan om de tijd te nemen om door onze Bijbelstudies heem te SOAPen en zelf te zien hoeveel meer je dan uit je dagelijkse Bijbellezen haalt. Je zult versteld staan.


  • We moeten onthouden dat onze hoop in de hemel is… het moet nog komen.
  • Het evangelie is de boodschap van waarheid.
  • Het evangelie brengt continu vrucht voort en groeit van de eerste tot de laatste dag.
  • Er is maar één persoon nodig om een hele gemeenschap te veranderen… Epafras.


Waarom SOAPen?
Het is één ding om enkel te lezen in de Bijbel. Maar als je er interactie mee hebt, bewust vertraagt om er ECHT op te reflecteren, dan springen de woorden ineens van de pagina.

Wat betekent SOAP?
S- De S staat voor Scripture [Bijbelgedeelte]. Schrijf de verzen fysiek uit. Je zult versteld staan over wat God je zal openbaren, slechts doordat je de tijd neemt om te vertragen en uit te schrijven wat je aan het lezen bent!

O- De O staat voor Observation [Observatie]. Wat zie je in de verzen die je aan het lezen bent? Wie is het beoogde publiek? Is er een herhaling van woorden? Welke woorden vallen jou op?

A- De A staat voor Application [Toepassing]. Dit is wanneer Gods Woord persoonlijk wordt. Wat zegt God vandaag tegen mij? Hoe kan ik dat wat ik net heb gelezen, toepassen in mijn eigen leven? Welke veranderingen moet ik maken? Is er een actie die ik moet ondernemen?

P- En tenslotte de P die staat voor Prayer [Gebed]. Bid Gods Woord terug naar Hem. Neem tijd om Hem te danken. Als Hij iets heeft geopenbaard aan jou tijdens deze tijd in Zijn Woord, bid er dan over. Belijd het als Hij zonde in je leven heeft onthuld. En onthoud dat Hij heel veel van je houdt!

VOORBEELD: Lees: Kolossenzen 1:5-8

S- Uw geloof en uw liefde steunen op de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. Daarvan hebt u het eerst gehoord toen het evangelie, de boodschap van de waarheid, bij u verkondigd werd. In de hele wereld verbreidt het zich en begint het vrucht te dragen, net als hij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen. Zo hebt u het geleerd van onze dierbare medewerker Epafras, die zich als een trouw dienaar van Christus voor u inzet. Hij is het ook die ons heeft verteld van uw liefde, waarvan de Geest de bron is.

O- Wanneer je geloof en liefde samenvoegt, krijg je hoop.

A- God gebruikte één man, Epafras, om een hele stad te veranderen! Ik werd eraan herinnerd dat we simpelweg geroepen zijn om anderen over Christus te vertellen - het is Gods werk om het evangelie te verspreiden, om het te laten groeien en vrucht te laten dragen. Ik had het gevoel dat de verzen van vandaag bijna rechtstreeks tegen LGG werden gesproken… “In de hele wereld verbreidt dit evangelie zich en begint het vrucht te dragen, net als bij u sinds u hoorde van Gods genade en die onvervalst leerde kennen.” Het is zo leuk wanneer Gods Woord zo levend wordt en ons bemoedigt in onze huidige situatie! Mijn vurige verlangen is dat alle vrouwen die betrokken zijn bij deze Bijbelstudie Gods genade zullen begrijpen en dorstig zullen zijn naar Zijn Woord. Bewogen door dit citaat uit mijn Bijbeltoelichting: “Gods Woord is niet slechts voor onze informatie, het is voor onze transformatie.”

P- Lieve Heer, help me alstublieft om een “Epafras” te zijn - om anderen te vertellen over U en dan de uitwerking daarvan in Uw liefdevolle handen te leggen. Help me te begrijpen en toe te passen in mijn leven wat ik vandaag heb gelezen, waardoor ik iedere dag meer en meer als U wordt. Help me om een leven te leven dat vruchten van geloof en liefde voortbrengt… met mijn hoop verankerd in de hemel, niet hier op aarde. Help me te onthouden dat het BESTE nog moet komen!
_________________________

Onthoud, de belangrijkste ingrediënten van de SOAP-methode zijn JOUW interactie met Gods Woord en de TOEPASSING van Zijn Woord in JOUW leven.“Gelukkig is de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, overdag en ’s nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren. Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet.” ~ Psalm 1:2-3

Reacties