Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe ver loyale liefde gaat

Op dit moment leef ik in het land van de tieners en in dat territorium heb ik het voorrecht om aan levendige discussies deel te nemen tijdens het avondeten. Oppervlakkige onderwerpen passeren de revue, van voedsel (en het feit dat ze altijd trek hebben!) tot de laatste schoenentrend. Maar als je lang genoeg mee blijft praten, zul je merken dat het thema relaties bijna altijd aan de orde komt. Een van de dingen die mijn jongens de laatste tijd opmerken is dat er schijnbaar een gebrek aan loyaliteit is in de relaties om hen heen. Het is geen geheim dat de veranderingen in de tienerjaren vaak leiden tot gerichtheid op jezelf, wispelturige gevoelens, verandering van vriendengroep en romantische gevoelens die van korte duur zijn. 

Helaas is het gebrek aan loyaliteit niet iets wat alleen tijdens de tienerjaren speelt.  

We leven in een wereld met een verwrongen beeld van loyaliteit. Denk maar aan het onthutsend snel stijgend aantal scheidingen, de steeds kortere periode waarin men bij één baas werkt en zelfs aan de trend van het gebrek aan toewijding aan de lokale kerk. De prioriteit van de wereld ligt bij persoonlijk gemak en de hang daarnaar leidt tot een ongemakkelijke vergelijking met de voorspellende woorden uit 2 Timotheüs 3:  Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, […] zonder natuurlijke liefde, […]  verraders, […] meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.  

Dat is waarom het verhaal van Ruth zo boeiend is. 

In het eerste hoofdstuk introduceert Ruth  – getroffen door een persoonlijke tragedie  een soort loyale liefde die zeldzaam is in relaties. Het Hebreeuwse woord voor deze opofferende, standvastige, onverdiende liefde is heseden het is voor mij een van de meest dierbare woorden in de bijbel geworden. 

Op weg naar het thuisland nemen Naomi’s schoondochters een moeilijk besluit: moeten ze blijven of moeten ze meegaan met deze oude vrouw van wie ze zo ontzettend veel zijn gaan houden? Het zou logisch zijn als Ruth en Orpah in Moab zouden blijven: hun familiebanden waren hier en dit gebied hadden ze hun hele leven ‘thuis’ genoemd. Hun kansen om te hertrouwen waren hier groter. Het was in Israël onwaarschijnlijk dat een jonge weduwe een nieuwe echtgenoot zou vinden. In die tijd werd een kinderloze weduwe tot de laagste sociale klasse gerekend.  

Net als het lijkt alsof het leven niet slechter kan worden… 

Orpah neemt uiteindelijk het hartverscheurende besluit om in Moab te blijven, maar Ruth blijft bij Naomi. Ze belooft dat Naomi’s volk haar volk zal worden en Naomi’s God haar God zal zijn. In de ogen van de wereld had Ruth niets te winnen en alles te verliezen, maar moedig vertrouwen en loyale liefde vragen vaak om een route over een weinig bewandeld pad. 

Ruth laat ‘hesed’ voor Noami zien – een loyale, genadige liefde die gegeven wordt aan iemand die zwakker is. Dat leidt ons naar het thema van het gehele boek Ruth: Gods aanhoudende hesed-liefde voor dwalers zoals wij. 

Als we het boek Ruth samen bestuderen, kijk dan steeds uit naar Gods loyale liefde wanneer Hij gebeurtenissen en details in ons leven regisseert op een manier zoals Hij dat alleen kan. Zoek hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers naar Zijn genadige, altijd aanwezige, nooit veranderende, altijd blijvende, volledig verlossende, onvoorwaardelijke liefde voor hen die aanvankelijk van Hem afgedwaald waren.  

En laten we ons door Gods hesed van binnenuit laten veranderen,  en - net als Ruth – doorgeven aan anderen wat onze liefdevolle Vader zo genadig aan ons heeft verleend. 

Dat is het evangelie-leven. 

Dit is hoe je Jezus’ handen en voeten voor de wereld kunt zijn. 

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. – Ps. 136:1. 

Aan Zijn Voeten, 


Laten we praten: Is er iemand in jouw leven die Gods hesed vandaag nodig heeft door jouw liefdevolle vriendelijkheid? 

Deze week begint week 1 van onze studie over RUTH. Pak iets te drinken, sla je bijbel open en laten we ons samen verheugen over de geweldige manier waarop God werkt in onze levens.  Je kunt de studiegids over Ruth hier vinden of je kunt hem hier downloaden. 

Reacties