Doorgaan naar hoofdcontent

Het leven is zwaar. Het is ingewikkeld. Het is rommelig.


Ik heb een vriendin die onverwacht en veel te vroeg weduwe werd. 

Een vriendin die alcoholiste is en dat niet kan toegeven. 

Meerdere vrienden die in de dertig zijn en vechten tegen kanker. 

Een vriendin die met de laatste stuiptrekkingen van een affaire te maken heeft. 

Een vriendin die is verlaten door haar familie. 

En dan ontdek ik dat ik net als een peuter God meerdere malen vraag: ‘Waarom?’ 

Ik weet niet hoe het komt. Maar, ik weet wel (en het Woord bevestigt dat)… God verlost.  Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Hij kan leven maken uit as. Hij kan vreugde herstellen. Hij kan elke persoon, elke familie en elke situatie verlossen. 

En Ruth is op zoveel manieren een verhaal van verlossing. 

De verzen van vandaag laten ons een glimp zien van de huwelijksceremonie van Ruth en Boaz. Het is een van de meest geweldige liefdesverhalen uit de Bijbel. De gebruiken van die tijd waren anders, maar we lezen van mensen die bijeen kwamen en van een zegen die werd uitgesproken. 

Laten we nog eens kijken wie al deze mensen waren en hoe zij samen leefden: 

RUTH 
Ruth was een immigrante, een Moabitische. Ze was een heiden, ze was gewend aan een heidense cultuur met afgoderij. Toen haar schoonmoeder Naomi besloot om terug te keren naar Bethlehem, zou het veel gemakkelijker zijn geweest voor Ruth om terug te gaan naar Moab. Maar Ruth koos niet voor de makkelijke weg. 

  • Ruth was een jonge weduwe. 
  • Ruth gaf haar hart aan Yahweh. 
  • Ruth toonde haar schoonmoeder buitengewone liefde en loyaliteit. 
  • Ruth was assertief, onconventioneel en ijverig terwijl ze op de akker werkte om Naomi en zichzelf van voedsel te kunnen voorzien, en toen ze Boaz opzocht op de dorsvloer. 
  • Ruth liet een morele puurheid zien in haar interacties met Boaz. 


BOAZ 
Boaz was een Jood en stond bekend om zijn nobele karakter. Hij was de zoon van Rachab, een Kanaänitische prostituee.  

  • Boaz had hart voor Yahweh. 
  • Boaz toonde zijn vriendelijkheid, gulheid en bescherming toen hij voorzag in voedsel voor Ruth op de akker. 
  • Boaz liet morele puurheid zien in zijn omgang met Ruth. 
  • Boaz volgde de Joodse traditie toen hij zichzelf opwierp als de losser van de familie. 
  • Boaz legde zich in het openbaar toe op die taak van ‘familielosser’, wat inhield dat hij het land in zijn bezit zou krijgen, met Ruth zou trouwen en haar een zoon zou geven. 

God verloste Ruth van haar verleden en uit haar moeilijke situatie en Hij stond toe dat Boaz de familie en de naam van haar overleden man zou lossen. God had hen als stel uitgekozen om de directe voorouders te zijn van koning David en uiteindelijk van Jezus. 

God had deze mensen specifiek uitgekozen voor de bloedlijn van Jezus. Hun verleden als immigranten en heidenen was geen reden om hen niet op te nemen in die lijn. En dat was niet iets wat God over het hoofd had gezien. Hij koos bewust mensen met armzalige achtergronden, zodat Gods verlossende werk in hun leven zichtbaar zou zijn. 

Dit hele verhaal is een voorafspiegeling van de verlossing van Jezus Christus. Wij leven ‘aan de andere kant’ van het kruis en we weten dat Jezus de Ultieme Verlosser is, omdat Hij onze zondige verloren zielen redt. Het opnemen van mensen met een ‘besmette’ achtergrond in de Messiaanse bloedlijn waaruit Jezus voortkwam was iets wat bewust gedaan werd om te laten zien dat Jezus is gekomen om ALLE mensen te redden. Jood en heiden. Jou en mij. 

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk  van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.  – Kolossenzen 1:13-14 

Door het cadeau van redding te aanvaarden, zijn we verlost, vrijgekocht, gered en opnieuw geboren. Beproevingen zullen ons geloof oprekken en heiligen. En als we een rommeltje van ons leven maken (wat we allemaal doen), geeft Hij opnieuw genade om terug te keren, te herstellen en te reinigen. Dat is het werk dat alleen God kan doen. 

Als gelovigen zijn we verlost. Laten we God danken voor zijn buitensporige genade. En laten we het kruis toestaan om ons werkelijk te veranderen. 

Genade en vrede,

Sara 


Sara komt uit West Texas. Ze woont nu net buiten Dallas. Ze houdt veel van haar echtgenoot (met wie ze al meer dan 14 jaar getrouwd is) en vindt vreugde in de dagelijkse chaos van het opvoeden van hun drie jonge meiden. Ze is ook arts, gespecialiseerd in MRI. Sara is een bemoedigende vriendin, die het belangrijk vindt om authentieke relaties aan te gaan. Ze heeft het op haar hart om vrouwen en hun families te ondersteunen en ze heeft een passie voor het vertalen van de bijbel.  

Reacties