Doorgaan naar hoofdcontent

Het goede doen in een wereld vol verleiding
“[Het boek] Ruth is een levendige beschrijving van prachtige, nobele mannelijkheid en vrouwelijkheid. In een tijd dat  film en televisie en reclame en internet mannelijkheid en vrouwelijkheid op een slechte manier laten zien, hebben we verhalen nodig die de geweldige betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid veredelen. Ruth en Boaz zijn buitengewoon. Mannen en vrouwen hebben vandaag de dag helden zoals zij nodig.” – John Piper 

Mijn man en ik zien onze studententijd als een van de meeste cruciale periodes in onze geestelijke ontwikkeling. Het waren jaren waarin we ons ouderlijk huis verlieten en het was de tijd dat ons geloof ons eigen geloof werd. Het was een tijd waarin deuren naar grote zelfstandigheid open gingen en nieuwe wereldse verleidingen onze trouw aanvochten. In die vormende jaren moesten we besluiten of we trouw zouden blijven aan onze bijbelse overtuigingen of dat we in de verleidelijke zee van compromissen wilden rondspartelen.  

Onze studietijd bracht ons allerlei nieuwe mogelijkheden, maar een van de meest invloedrijke investeringen uit die tijd kwam van een studentenvoorganger en zijn vrouw. Ze offerden elke week hun tijd op om een aantal jongvolwassenen voor te gaan in het groeien in heiligheid. 

Ik zal nooit vergeten wat deze voorganger elke week tegens ons zei als we afscheid namen en hij ons de campus op stuurde en de wijde wereld in zond.  

“Doe het goede,” zei hij dan.  

Drie simpele woorden, maar we begrepen wat voor een verantwoordelijkheid en overtuiging met die woorden gepaard ging. Onze wijze voorganger wist dat we het duister in zouden gaan en hij daagde ons uit om het goede te doen – om Gods weg te kiezen -  wanneer we werden verleid om iets anders te doen. 

Vijfentwintig jaar later heb ik deze reminder nog steeds nodig.  

Zonde is overal on ons heen en het schreeuwt ons toe om aan zonde toe te geven.  

Zonde bekruipt ons op onze zwakste momenten. 

Door de tijd heen drukt zonde ons terneer en zorgt zonde ervoor dat we ons op allerlei manieren ongemakkelijk voelen.  

Soms is het een grote mislukking, maar vaak lijkt het een kleinigheidje en we rechtvaardigen dat door te denken dat het maar weinig schade zal aanrichten 

Zonde maakt ons ongevoelig voor onze veroordeling en verleidt ons om iets deze ene keer te doen. 

En helaas geldt voor de meesten van ons dat zonde niet in één nacht wordt verslagen. 

Als we een leven van bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid willen nalaten, gaat het opbouwen van zo’n leven gepaard met een hele lading intentionaliteit. Dat kan alleen doordat God in en door ons leeft. Omdat Ruth en Boaz zulke intentionaliteit als fundament voor hun leven hadden, loonde dat toen het erop aan kwam. Ruths karakter – al duidelijk omschreven in hoofdstuk 2 – laat ons zien dat haar motieven puur waren toen ze naar de dorsvloer ging om aan Boaz’ voeten te liggenEn Boaz’ karakter ontdekken we als we zien dat hij op Ruth reageert met opvallend veel zelfbeheersing en eergevoel, terwijl het heel makkelijk anders had kunnen gaanZe houden vast aan hun hoge morele standaard. Ze oefenen zelfbeheersing op een manier die heilig is en waarmee ze God eren. Dit gebeurde zeker niet toevallig, en dat zal in ons geval ook niet toevallig zijn.  

De wereld zal niet terughoudend zijn in het vechten om onze trouw, dus we moeten de wapenrusting van God aantrekken. Wees voorzichtig en op je hoede, neem de bijbel als maatstafLaat je niet in met zwakke en verdraaide waarheid, maar groei in de kennis over God zodat we niet op een dwaalspoor worden geleid. Er zullen duizenden stemmen zijn die ons roepen; wees lang genoeg stil om Zijn zachte stem te horen die zegt: ‘Dit is de weg, ga hierheen.’ Het zal niet makkelijk zijn, maar het is het waard. 

“Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen.” – Psalm 119:133 

Jaag een heilig leven na. Niet alleen omdat je de regels gewoon wilt volgen, maar omdat het veilig, vredig en vreugdevol is om te leven op Gods manier. Omdat een verloren wereld toekijkt. Omdat onze Jezus – degene die in onze plaats stierf – het waard is. Om aan de zonde te ontsnappen moeten we ons er actief van afwenden en gerechtigheid najagen.  Wat betekent dat? We moeten de juiste grenzen stellen, onszelf op de juiste plekken bevinden en de juiste relaties aangaan – omwille van vrijheid en uiteindelijk omwille van de glorie van onze Vader God. Zou de wereld dan niet denken dat we een beetje vreemd zijn? Daar kun je op rekenen, maar we leven niet voor de wereld. Als Christus terugkeert, oh, dat Hij ons zal mogen aantreffen terwijl we het goede doen en Hem ijverig najagen. 

Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt.  Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.’ 2 Timotheüs 2: 21-22 

Films en televisie en reclame en internet zullen je zeggen dat je niet zo’n hoge standaard hoeft te hebben. Je buren en misschien zelfs enkele van je vrienden uit de kerk zullen je overtuigen dat een kleine compromis geen kwaad kan. 

Maar meidenbesluit nu dat je het goede wilt doen. En doe dat de volgende dag weer en de dag erna ook. Besluit dat je je af zult wenden van al het lawaai en dat je elke morgen, zodra je opstaat, zult rennen in de richting van de stem van de Waarheid - zonder om te kijken 

Word dan niet moe van het wachten. 

God is vóór je. Hij zal op het juiste moment voorzien in wat je nodig hebt.  

Als er één ding is waar het boek Ruth duidelijk over is, dan is het daarover. 

Oh Jezus, U kneedt ons en maakt ons tot bruikbare vaten. Heilig ons. Geef ons bovennatuurlijke kracht om ons af te keren van de wereldse passies. Geef ons pure en geduldige harten, zodat Uw perfecte doel door ons volbracht zou kunnen worden. 

Oh ja, dan dit nog… 

“Als je doel een rein hart is, wees er dan op voorbereid dat je vreemd gevonden zult worden.” – Elisabeth ElliotPassion and Purity 

Laten we praten: Roept God je om ‘goed te doen’ in een specifiek deel van je leven en vind je het lastig om Hem te vertrouwen? Welke eerste stap in gehoorzaamheid kun je vandaag nemen op dit gebied?  

Aan Zijn voeten, 

Reacties