Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 dinsdag

LEES – Galaten 6:11-16    
SOAP –  Galaten 6:14-15

Paulus verklaart hier dat het enige waar hij in wil roemen zijn eigen zwakheid is. Hij erkent dat in zijn zwakheid, Christus' kracht en macht zichtbaar worden in zijn leven. Als we geconfronteerd worden met moeiten, mogen Gods mensen van heel dichtbij Zijn kracht ervaren, wat zoveel krachtiger en machtiger is dan onze eigen kracht. 

Waar betrap jij jezelf op waar je in roemt? Omdat elke zegen een gave is van God - niet verdiend of zelf verworven - is onze enige redelijke reactie dankbaarheid voor alles wat God ons heeft gegeven.

Vader God, ik dank U voor Uw genadige gaven in mijn leven. Help me om niet te roemen in en te vertrouwen op mijn eigen kracht, vermogen en uitvoering. Help me om te vertrouwen en te roemen in U en U alleen. In Jezus' naam. Amen.

Reacties