Doorgaan naar hoofdcontent

Roem in de Heer
Let namelijk op uw roeping, broeders:  er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.  Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.  En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,  opdat geen vlees voor Hem zou roemen.  Maar uit Hem bent u in Christus Jezus,  Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,  opdat het zal zijn zoals geschreven staat:  Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.  
1 Korinthe 1:26-31

Het was weer eens een van die zondagochtenden.

Je weet wel.

Nadat ik iets te laat was opgestaan en nadat we alle zes onder de douche waren gesprongen (als je geluk hebt, zit je bij de eersten en heb je warm water), nadat ik een van mijn opgroeiende jongens verboden had om die hoog-waterbroek aan te trekken, nadat ik de ruzietjes had opgelost van de kinderen die op de achterbank van ons busje zaten gepropt, glipten we de kerk binnen en schoven de laatste rij in toen de muzikanten net begonnen te spelen. Ik staarde naar de volle rijen voor ons.

Hoe doen deze mensen dat allemaal? Het lijkt alsof ze elke week hun zaakjes goed voor elkaar hebben.

Mijn vriendin glimlachte naar me en zwaaide vanaf het andere eind van de rij en ik wierp haar mij allerbeste ‘kerkglimlach’ toe. Ik monsterde de rijen terwijl de zweetdruppeltjes over mijn rug naar beneden liepen.  Toen ik de pianomuziek hoorde, wilde ik zo graag mijn hart voorbereiden op de aanbidding. Ik wilde alles goed voor elkaar hebben en het beste van mezelf aan Jezus geven. Maar ik kon alleen maar denken aan de ongeduldige, boze, harde woorden die onze morgen hadden gekaapt.

Het ritje naar de kerk duurde een kwartier en dat kwartier maakte ons nederig. We boden elkaar excuses aan en schonken elkaar vergeving. Maar zittend in die kerkbank – met mijn zondagse kleren aan en met een gezicht alsof er niets aan de hand was – voelde ik me een bedrieger.

Man, wat zijn we gebroken.

Toen we onze bijbels open hadden bij 1 Korinthe 11 liepen de diakenen naar voren om het brood en de wijn uit te delen. Heer, avondmaal… vandaag?! Ik voelde me onmiddellijk zo onwaardig.

Dwaas.

Zwak.

Nederig.

Gebroken.

Mijn trots gaf me het verlangen om die ochtend met mijn familie de kerk binnen te komen alsof we alles goed voor elkaar hadden. Ik wilde sterk zijn in plaats van zwak. Ik wilde  gepolijst lijken in plaats van beschadigd. Ik wilde die zondagmorgen – en eigenlijk elke dag -  gaan zitten en me best wel goed voelen over mezelf en alles wat ik had bereikt. Maar de kerk is geen perfecte plek vol perfecte mensen.

Eigenlijk is het juist het tegenovergestelde.

Het is een plaats waar zieken komen om hoop te vinden - niet in hun eigen wijsheid, status of prestatie - maar in de persoon en het werk van Jezus.

Het is waar de waarheid van wie Hij is onze fouten en vergissingen aftroeft; waar we Hem aanbidden om Zijn vergeving en de vernieuwing van Zijn genade.

Het is waar de gebrokenen welkom worden geheten en waar allen die vermoeid zijn rust kunnen vinden; waar Zijn wijsheid regeert over de hardheid van onze harten en de luide stemmen van de wereld.

Het is waar we onszelf steeds weer aan de voet van het kruis kunnen vinden. Nederig door Zijn opoffering en vol verbazing over zijn transformerende kracht in ons.

Het is waar we gevuld kunnen worden en uit kunnen gaan en kunnen spreken tegen een verloren wereld dat het niet om ons gaat, maar om Hem die alles heeft volbracht.

Wijs.

Sterk.

Hoogverheven.

Geheeld.

Dit is Christus. Halleluja! Dit is Christus in ons.

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus. Laat degene die roemt in de Heere roemen.

Aan zijn voeten,

Whitney


Laten we praten: In welke gebieden ben jij geneigd om in jezelf te roemen in plaats van in de Heer? Waar roept God jou om – net als Paulus – je mond open te doen en moedig veel van Hem op te geven? 

Reacties