Doorgaan naar hoofdcontent

Predik Het Evangelie Aan Jezelf, Maar Stop Niet Bij Jezelf...
Predik het evangelie aan jezelf deze Goede Vrijdag, maar stop niet bij jezelf… 

Ik was enorm uitgeput, dus het naar bed brengen van de kinderen duurde ontzettend lang. 

We knuffelden, krabden elkaars rug en smeerden onze droge handen en voeten in met lotion. We besteedden aandacht aan de blauwe plekken op knieën en ellebogen die erop waren gekomen door te vallen. 

We zongen aanbiddingsliederen – een keer helemaal om te aanbidden en een tweede keer op verzoek, om het refrein beter te leren.  

We deelden onze hoogtepunten en dieptepunten van de dag – sommige momenten waren momenten van bemoediging, anderen waren vol uitdaging en groeimogelijkheden geweest. 

We baden- met dankbare harten – tot een God die zoveel heeft gegeven, maar ook voor zoveel gebrokenheid die ons leven direct raakt en ook dat van degenen van wie we houden. 

Blijdschap vermengd met verdriet… dit is het leven hier en nu. 

En daarna kwamen de vragen over God naar boven, rechtstreeks uit het hart van mijn achtjarige… ver na haar bedtijd en precies middenin het verdriet en de vreugde van de stille week 

Ik bedoel, hoe weet ik nou dat Hij echt van me houdt? 

Ik geloof in God, maar waarom kan ik Zijn werk niet altijd zien? 

Als hij dan zo machtig is, waarom gelooft niet iedereen in Hem dan? 

En hoewel ik decennia langer geloof dan zij, heb ik het ook nodig om herinnerd te worden aan Zijn perfecte liefde en soevereiniteit als twijfel toeslaat en de duisternis van deze wereld de Waarheid dreigt te overschaduwen. 

En dus prediken we het evangelie de hele dag door aan onszelf, zelfs laat op de avond. 

Christus stief. 

Hij werd begraven. 

Hij is opgestaan. 

Er is geen grotere liefde. Door Zijn dood is er voor mijn zonde betaald. Door Zijn opstanding is de dood verzwolgen door overwinning! Dus vandaag hoef ik niet begraven in de duisternis van de wereld te leven. Om het met de woorden van Chuck Swindoll te zeggen: ‘De duivel, duisternis en dood zijn branie aan het trappen en scheppen op, de pijn van het leven zal nog een poosje steken, maar maak je geen zorgen; de krachten van het kwaad blazen hun laatste adem uit…. Hij is opgestaan!’  

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat:  De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. – 1 Kor. 15: 54-57. 

Ken je iemand die de hoop van het evangelie nodig heeft op dit moment? Bid, en laat het weekend dan niet voorbij gaan zonder het grootste cadeau dat ze maar kunnen krijgen met hen te delen. 

Weet je niet waar je moet beginnen? Begin dan met wat Jezus voor jou heeft gedaan, ondersteund door deze waarheden uit Gods Woord… 

God houdt van je. 

Zelfs als je je niet waardig voelt en als je het voelt alsof de wereld tegen je is, God houdt van je – ja, van jou – en Hij heeft je gemaakt met een doel. 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft – Joh. 3:15 

Onze zonde scheidt ons van God.

Van nature zijn we allemaal zondaars en we hebben daar ook een keuze in. En hierdoor staat er iets tussen God en ons in, want Hij is heilig.  

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. – Rom. 3:23 

Jezus stierf zodat wij zouden leven. 

De consequentie van zonde is dood, maar ons verhaal hoeft niet zo te eindigen! God geeft ons redding en dat cadeau ligt klaar voor ons omdat Jezus de straf van onze zonde droeg toen Hij stierf aan het kruis. 

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere. -  Rom. 6:23
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.  Rom. 5:8. 

Jezus leeft! 

De dood kon Hem niet gebonden houden, en drie dagen nadat zijn lichaam in de graftombe was gelegd, stond Jezus op. Hij versloeg de zonde eens en voor altijd! Hij leeft nu in de hemel en bereidt een plaats in de eeuwigheid voor een ieder die in Hem gelooft. 

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. – Joh. 14: 2 en 3. 

Accepteer Jezus als de enige weg naar verlossing. 

Jezus accepteren als je verlosser gaat niet om wat jij kunt doen, maar meer over geloof hebben in wat Jezus al gedaan heeft. Daarvoor is het nodig dat je herkent dat je een zondaar bent, dat je gelooft dat Jezus voor je zonde is gestorven en dat je vergeving vraagt door je vertrouwen in Jezus’  werk aan het kruis te stellen. Hij stierf in jouw plaats. 

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.  - Rom. 10:9 en 10 

Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? Je kunt met een oprecht hart een eenvoudig gebed bidden. Het kan zoiets zijn: 
God, 
Ik weet dat ik een zondaar ben. 
Ik wil geen dag meer leven zonder Uw liefde en vergeving te omarmen. 
Ik vraag U om Uw vergeving. 
Ik geloof dat U voor mijn zonde bent gestorven aan het kruis en dat U opstond uit de dood. 
Ik geef alles wat ik ben aan U en ik vraag U om de Heer van mijn leven te zijn. 
Help me om me af te keren van mijn zonde en om U te volgen. 
Leer me wat het betekent om in vrijheid te gaan, als ik onder Uw genade leef, 
en help me om te groeien in het gaan van Uw wegen als ik probeer om U beter te leren kennen. 
Amen. 

Predik het evangelie aan jezelf deze Goede Vrijdag, maar stop niet bij jezelf. Met wie deel jij tijdens Pasen het Goede Nieuws van Jezus? 

Aan Zijn Voeten, 

Whitney 

Laten we praten: Heb jij een getuigenis over onze studie Gebroken en Verlost? We willen graag horen van jou welke impact Gods Woord deze laatste zes weken op je had! 

Reacties