Doorgaan naar hoofdcontent

De Overspelige VrouwZe was er gloeiend bij.

En dat werd publiekelijk verteld.

Waar ze in het geheim mee weg wilde komen werd nu aan het licht gebracht.

En nu werd ze door kritische omstanders gedwongen om de ultieme prijs hiervoor te betalen.

Haar zonde was overspel en haar straf was volgens de wet van Mozes de doodstraf. Ze wilde misschien proberen om haar beslissingen uit het verleden te veranderen, maar dat kon niet. Haar zonde had haar gebrandmerkt in de maatschappij en terwijl ze op haar vonnis wachtte, moet ze ervan overtuigd zijn geweest dat dit het einde van haar leven zou zijn.

En dan komt Jezus…

Zijn bediening ging tegen de heersende cultuur in. Hij was een bedreiging voor de meest machtige leiders; een onverwacht antwoord voor hen die anticipeerden op een andere komst van de Messias. En in elf korte verzen in Johannes 8 zien we Zijn tegenovergestelde theologie samengevat als we diep in het hart kijken van de Mensenzoon die kwam om het verlorene te redden.

Wat was Jezus’ boodschap precies?

Genade boven de wet

Laat hem die zonder zonde is de eerste steen werpen.’

Het is moeilijk om te horen dat niemand hieraan kon voldoen – in het bijzonder als je een zelfrechtvaardigende religieuze leider bent – maar dat is exact de hypocrisie die Jezus blootlegde toen de farizeeërs deze vrouw wilden veroordelen. En vandaag de dag zijn we niet anders. We stellen zelf de lat vast om de zwaarte van andermans zonden langs te leggen en we falen erin om te zien dat we zelf niet anders zijn dan die overspelige vrouw. Iedereen heeft gezondigd. Het goede nieuws: Jezus kwam om de straf voor onze zonde op zich te nemen. Hij biedt ons een uitweg als we Zijn naam aanroepen – niet door een verwachting van perfectie of (goede) werken… want we zouden nooit goed genoeg zijn. Hij redde ons met zijn geweldige genade.

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God;” - Ef. 2:8

Vrijheid boven veroordeling

Ik veroordeel u ook niet.’

Weet je wat het is met genade, het bedekt niet alleen een deel van je zonde. Het is niet iets tijdelijks en het is niet afhankelijk van ons. Gods genade bedekt alles. Deze vijf woorden – Ik veroordeel u ook niet – zouden ons op onze knieën moeten doen vallen van verwondering en aanbidding voor onze Redder, en het zou onze ziel moeten verzadigen met een bovennatuurlijke vrede en vrijheid die alles verandert.  “De oorlog is voorbij. De vervreemding en het goddelijke misgenoegen wegens onze zonde is weg. We zijn niet langer het object van toorn. Er is vrede tussen God en ons of we het ons nu realiseren of niet. Maar de mate waarin we deze waarheid met betrekking tot rechtvaardiging begrijpen en geloven bepaalt in welke mate we een subjectieve vrede zullen ervaren. Dat wil zeggen een gevoel van vrede in onze ziel. We zullen weten dat we vrijgekocht zijn uit onze staat van veroordeling en het vooruitzicht van eeuwige veroordeling, en nu leven in een staat van vergeving en gunst van God.”

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.  – Rom. 8:1

Nieuw leven boven de zonde

“Ga, en zondig voortaan niet meer.”

Ze was er gloeiend bij.

En dat werd publiekelijk verteld.

Wat ze in het geheim mee weg wilde komen werd nu aan het licht gebracht.

Maar Jezus – vol van genade en barmhartigheid en totaal anders dan de heersende cultuur – kwam erbij en veranderde haar leven ogenblikkelijk. Alles zou anders zijn vanaf dit moment… omdat je de kracht krijgt om op een hele ander manier te leven als je het berouw en de diepte van Gods genade werkelijk hebt ervaren.

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. – Rom. 6:14

Meid, je bent geliefd! Je bent vrij. Ga daar nu naar leven.

Aan Zijn voeten,

Whitney

* Laten we praten:  met welke van de drie bovenstaande punten worstel jij  het meest en waarom?
Uitdaging van week 5: Neem de tijd om in je hart te kijken en te bepalen of je je het meest identificeert met de overspelige vrouw of met de farizeeërs. Beleid elke verkeerde gedachtegang die jou belemmert om je naar anderen Gods genade, vergeving en vrijheid te verlenen of voor jezelf te ontvangen.


Reacties