Doorgaan naar hoofdcontent

Wees Sterk & Moedig


Mozes is een van mijn favoriete bijbelpersonages. Hij was een man die veel fouten maakte, zijn tekortkomingen had en zijn gebreken aan iedereen toonde. Hij voelde zich zwak toen hij sterk moest zijn en had het gevoel dat hij de taak die God aan hem gaf niet aankon.
In dat verhaal kan ik mezelf herkennen. Ik heb er vaker een potje van gemaakt dan ik zou willen toegeven. Ik heb me laten leiden door angst, me erdoor laten terughouden en angst heeft me meer slapeloze nachten bezorgd dan een pasgeboren baby.

En zwakheid… Ook dat…

Ik bid God vaak dat hij een ‘Aaron’ in mijn leven brengt. Iemand die welbespraakter is dan ik. Iemand die namens mij kan spreken. Omdat ik ronduit eerlijk tegen je wil zijn, wil ik met je delen dat ik vaak het gevoel heb dat ik niet geschikt ben om deze bediening te leiden.
Mozes heeft dan misschien gestotterd, maar ik maak vaker een puinhoop door wat ik zeg dan ik wil delen.

Mozes droeg de stempel ‘spraakgebrek’ en ik droeg de stempel ‘leerstoornis’. Daardoor wilden we allebei een ander naar voren schuiven. Als we ons maar konden verbergen achter die ander zodat mensen onze gebreken niet zouden zien.

En ondanks onze zwakheid en gebrokenheid kiest God ervoor om ons te gebruiken… en Hij kiest jou ook, lieve vriendin.

In het vers van vandaag zien we dat Mozes niet lang meer te leven heeft. Hij heeft geleerd om met God te gaan door de ups en downs van het leven. Hij kent deze waarheid doordat hij het heeft ervaren: GOD ZAL JE NOOIT VERLATEN.

Toen Mozes zwak was, maakte God hem sterk.

Toen Mozes angstig was, maakte God hem moedig.

Het is geweldig om het verschil te zien tussen de Mozes aan het begin van zijn roeping en Mozes die aan het einde van zijn leven is gekomen… Hij wandelde 40 jaar lang dichtbij God.

Door Mozes’ persoonlijke relatie met God kon hij het volk Israël bemoedigen – en Jozua in het bijzonder – en hen uitdagen om sterk en moedig te zijn. Hoe? Door tijd door te brengen met God, door Hem te vertrouwen en door God op Zijn Woord te vertrouwen… door te geloven dat God zal doen wat Hij zegt. Mozes leerde hoe hij sterk en moedig kon zijn door te vertrouwen op God en door Hem steeds weer te zien werken in zijn leven.

Het was Mozes die zag hoe God de rode zee splitste en het volk Israël erdoor liet lopen.

Het was Mozes die zag hoe God het volk Egypte veroordeelde voor hun ongehoorzaamheid en in slavernij vasthouden van de Israëlieten.

Doordat God Zijn trouw liet zien in het leven van Mozes kon Mozes uitspreken over de volgende generatie: “Weest sterk en moedig! Weest niet bang! God gaat voor je uit, net zoals Hij dat voor mij heeft gedaan!”

En dat is wat we tegenwoordig nodig hebben.

We hebben vrouwen uit eerdere generaties nodig om hoop te geven aan de jongere generaties door te zeggen: “Wees sterk en moedig!”

We hebben het nodig om te horen van vrouwen die hun leven met God zijn gegaan en die kunnen getuigen van Zijn trouw in hun persoonlijke leven – vrouwen die dit niet alleen weten door wat Mozes vertelt in Deuteronomium 31, maar die het ook ervaren hebben!

We hebben het nodig om te luisteren naar vrouwen die dwars door de stormen van het leven heen zijn gegaan en die kunnen getuigen dat het waar is wat Mozes zegt – Jezus zal hen nooit één moment alleen laten om alleen door de storm te moeten gaan.

Dus ik vraag je vandaag: zal jij een ‘Mozes’ zijn voor de volgende generaties?  Zal jij moedig en sterk zijn door te vertellen hoe God trouw was in jouw persoonlijk leven? Zal jij vertellen aan de ‘Jozua’s’ over de dag dat God trouw was aan je en over hoe waar Zijn woorden zijn?
Oh, we hebben het zo nodig om meer verhalen over Gods trouw te horen! We hebben het nodig om getuigenissen te horen over hoe Gods Woord niet alleen waar was in de tijd van de bijbel, maar ook in onze tijd. We moeten eraan herinnerd worden dat God trouw was in het verleden en ook trouw is in het heden.

Mozes geeft ons de opdracht om sterk en moedig te zijn in elke strijd die we aangaan. Welk land God ons ook heen stuurt, we hoeven niet bang te zijn. Onze God is bij ons.  Laten we samen sterk en moedig zijn!

Laten we praten: Deel vandaag alsjeblieft je verhaal over hoe jij hebt geleerd om sterk en moedig te zijn door met God te wandelen! Deel met ons hoe God bij je was in de stormen van je leven en hoe je leerde om moedig te zijn. We hebben het nodig om jouw stem en jouw getuigenis die God je gaf te horen.

Heb God Groots Lief!

Angela

Dit is de tweede week van de studie Gebroken & Verlost.  Je kunt nog meedoen! Pak een lekker kopje koffie of thee, doe je bijbel open en laten we ons verheugen samen met Gods gebrokenen en verlosten.

Je kunt de studiegids Gebroken en Verlost vinden bij Amazon.de of je kunt hem downloaden. 

Reacties